Кафедра історії України
НазваПосиланняРік
Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне
ВВ Колода, СА Горбаненко
К: ИА НАН Украины, 2010а.–216 с, 2010
352010
Отчет о работе Средневековой экспедиции Харьковского национального педагогического университета в 2005 году
ВВ Колода, АВ Крыганов, ВК Михеев, ВМ Ряполов, ГЕ Свистун, ...
НА ИА НАНУ—2008/91, 2005
222005
Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка ДІ Багалія (1921–1934 рр.)
ОМ Богдашина
Соловей (Соловій), 1994
201994
Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія
ОМ Богдашина
Х.: Вид-во" Арбут Лаам", 2005.–192 с, 2005
18*2005
старожитності с. мохнач та його округи
ВВ Колода, ТО Колода
АЛЛУ.—2001.—Ч 2, 2001
172001
створення оборонних споруд мохначанського городища та динаміка заселення його округи
ВВ Колода
Археологiя., 9, 2007
162007
Отчет об археологических исследованиях средневековой археологической экспедиции Харьковского госпедуниверситета в 2002 г
ВВ Колода
НА ИА НАНУ, 2003
162003
Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії
ОМ Богдашина
Сага, 2010
142010
Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX–20-ті рр. ХХ ст.)
ОМ Богдашина
ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
132013
археологические исследования харьковского педуниверситета в 2005 г
ВВ Колода
аву за 2005, 213-216, 2004
122004
Слобідський літописець історії України ДІ Багалій
ОМ Богдашина
Інститут історії України НАН України, 2008
112008
Житла раннього середньовіччя у верхньому салтові
ВВ Колода
Археология, 40-54, 2000
112000
Про землеробство жителів городища водяне
ВВ Колода, СА Горбаненко
Археологiя.(3)., 2004
102004
Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті–початок 30-х років ХХ століття)
ОС Гончарова
–Харків, 2007
92007
усадьба средневекового кузнеца на мохначанском городище
ВВ Колода
хазарский альманах.—2002б.—т. Ι, 69-78, 2002
92002
Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі
СА Горбаненко, ВВ Колода
Instytut arkheolohiï NAN Ukraïny, 2013
82013
Новые материалы к проблеме оседания средневековых кочевников: критерии выделения и подходы к решению (на примере исследований городища Мохнач)
ВВ Колода
Хазарский альманах.—К 4, 2005
82005
Исследования раннесредневековых катакомбных погрбений близ с
ВВ Колода
Верхний Салтов, 2004
82004
опыт реконструкции одного из раннесредневековых жилищ осевшего кочевника
ВВ Колода
Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної …, 2003
72003
еще один сезон работ на городище у с. водяное на харьковщине
ВВ Колода
аву за 2003, 169-171, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20