Гончарук, Інна Вікторівна, Honcharuk I.V, Goncharuk I.V.
Гончарук, Інна Вікторівна, Honcharuk I.V, Goncharuk I.V.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
ІВ Гончарук, ІВ Томашук
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ …, 2018
182018
Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій
ІВ Гончарук, ІВ Томашук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 52-62, 2017
132017
Соціально-економічна природа та функції податків
МВ Корягін, ІВ Гончарук, СС Гринкевич
Науковий вісник НЛТУ України 19 (9), 2009
122009
Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи
ІВ Гончарук, НД Фаюра
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 4 (257), 913-920, 2009
102009
Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств
ТП Ткаченко, НА Шевчук, ІВ Гончарук
Агросвіт, 45-48, 2018
82018
Vplyv ekoloho-ekonomichnoho faktoru na osoblyvosti orhanizatsiinoekonomichnoho mekhanizmu vykorystannia resursnoho potentsialu silskykh terytorii
IV Honcharuk, IV Tomashuk
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky …, 2016
82016
Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine
V Palamarchuk, I Honcharuk, T Honcharuk, N Telekalo
Ukrainian Journal of Ecology 8 (3), 42-50, 2018
72018
Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області
ІВ Гончарук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 56-67, 2017
62017
Derzhavne rehuliuvannia rozvytku resursnoho potentsialu silskykh terytorii: zahalni aspekty [State regulation of rural potential resource development: general aspects]
IV Honcharuk, IV Tomashuk
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky 4 (32 …, 2018
52018
Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …
ІВ Гончарук, ЯП Іщенко, ІВ Стригун
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 33-45, 2017
42017
Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації
ГМ Калетнік, ІВ Гончарук
Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми …, 2015
42015
Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива
ІВ Гончарук
Економіка АПК, 133-138, 2013
42013
Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components
V Yanovych, T Honcharuk, I Honcharuk, K Kovalova
INMATEH-Agricultural Engineering.-2018.-Vol. 54, No. 1.-P. 25-32.-Romanian., 2020
32020
Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України)
ІВ Гончарук, ВІ Старосуд, ТО Мулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2018 …, 2018
32018
Strategic potential of biomass in Ukraine–guarantee of the stat’s economic development
TV Honcharuk
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 36-44, 2017
32017
Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС ІБК і ЦБ НААН України)
ІВ Гончарук, ЮЮ Браніцький, ІВ Томашук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 54-68, 2017
32017
Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів: монографія
ПО Куцик, МЯ Вірт, ІВ Гончарук, ВІ Куцик, МЮ Барна
Львів: Видавництво «Растр-7, 2014
32014
Досвід валютно-курсового регулювання в трансформаційних економіках
ІВ Гончарук, ОМ Мацько, ГЄ Шпаргало
ВІСНИК, 0
3
Supply chain strategy in modernization of state support instruments for small farms in Ukraine
O Varchenko, D Krysanov, O Shubravska, L Khakhula, O Gavryk, V Byba, ...
ExcelingTech Publishers, 2020
22020
СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ ІБКІЦБ НААН УКРАЇНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ІВ Гончарук, ТФ Плахтій, ВІ Старосуд
Економіка. Фінанси. Менедж-мент: актуальні питання науки і практики, 17-30, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20