Наталія Кравчук
Наталія Кравчук
Доктор економічних наук, доцент Західноукраїнського національного університету
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси
СІ Юрій, ВМ Федосов, НЯ Кравчук, та ін.
К.: Знання, 2008
1882008
Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору
НЯ Кравчук
К.: Знання, 2012
862012
Фінансова безпека:[навчально-методичний посібник]
НЯ Кравчук, ОЯ Колісник, ОЮ Мелих
Тернопіль: Вектор, 2010
502010
Фінансова система держави: теоретична концептуалізація та проблеми структурування
Н Кравчук
Світ фінансів, 80-94, 2006
32*2006
Колізії боргової безпеки держави: Україна в системі світових індикаторів безпеки глобального економічного простору
Н Кравчук
Наука молода, 74-82, 2005
162005
Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі
ЗО Луцишин, НЯ Кравчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
122015
Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку
НЯ Кравчук
112014
Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження
НЯ Кравчук
Міжнародна економічна політика, 144-178, 2011
102011
Реструктуризація зовнішнього боргу
НЯ Кравчук
Фінанси України, 63-67, 2001
102001
Модифікація ринку фінансових послуг крізь призму фінансової консолідації: функціональна детермінованість та діалектика пізнання
НЯ Кравчук
Світ фінансів, 9-23, 2007
9*2007
Зовнішня заборгованість держави: емпіричні гіпотези та концептуальні підходи
Н Кравчук
ТДЕУ, 2005
82005
Зовнішня заборгованість держави: емпіричні гіпотези та концептуальні підходи
НЯ Кравчук
Світ фінансів, 28-40, 2005
82005
Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, НЯ Кравчук, та ін.
К.: Кондор-Видавництво, 2012
72012
Фінанси
ОМ Кравчук, ЮМ Барський, НА Вахновська, МВ Демидович, ВЮ Дорош, ...
Луцький національний технічний університет, 2010
72010
Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика
ОТ Іващук, НЯ Кравчук
Світ фінансів, 34-47, 2004
72004
Асиметрії глобального розвитку: логіка поєднання індивідуалізації та уніфікації глобальних перетворень
НЯ Кравчук
Сталий розвиток економіки, 129-137, 2011
62011
Ринок цінних паперів в Україні в контексті євроінтеграції: проблеми забезпечення фінансової безпеки
ЗО Луцишин, НЯ Кравчук
Національна безпека: український вимір, 47-57, 2008
6*2008
Чому новітня парадигма економічного розвитку …
СІ Юрій, НЯ Кравчук
Вісник Тернопільського державного економічного університету, 9-19, 2006
62006
Міжнародні фінансові ресурси та проблема втечі капіталу
НЯ Кравчук
Фінанси України, 80-85, 2000
62000
Ринок цінних паперів в Україні в контексті євроінтеграції: проблеми забезпечення фінансової безпеки
ЗО Луцишин, НЯ Кравчук
Режим дос тупу: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/nac_bez/texts/2008 …, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20