Олександр Івашина
Олександр Івашина
Університет митної справи та фінансів, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інституціоналізація економічного розвитку
ОФ Івашина
Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2011
522011
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах економічної конкуренції
ОФ Івашина
ОФ Івашина/Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво, 89-93, 2010
412010
Загальна теорія культури
О Івашина
К.: Вид. дім" Києво-Могилянська академія, 2008
192008
Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації
СЮ Івашина, ОФ Івашина
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної …, 2017
142017
Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути): Монографія
АЛ Бикова, ОФ Івашина
Дніпропетровськ: Наука та освіта 167, 2007
142007
Институциональные факторы экономического развития
ЮЕ Петруня, АФ Ивашина
Экономическая теория 7 (4), 24-32, 2010
112010
Економічний розвиток: інституціональний погляд
ОФ Івашина
Економіка. Фінанси. Право, 11-14, 2009
112009
Інституціоналізація інноваційного розвитку
ОФ Івашина
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2009
92009
Економічний розвиток в контексті інституціональних перетворень
Ю Петруня, О Івашина
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/iver/2008_1_1 …, 2008
82008
Інституціональне середовище економічної модернізації
ОФ Івашина
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр …, 2017
52017
Шляхи збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах
ОФ Івашина, НВ Оксентюк
Молодий вчений, 105-108, 2014
52014
Social and Institutional Aspects of Economic Transformation.
SY Ivashina, OF Ivashina
Problems of Economy, 2014
42014
Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення
ОФ Івашина
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2013
42013
Інфраструктура соціалізації економіки
СЮ Івашина
Бізнес Інформ, 13-17, 2012
42012
Методологічні проблеми дослідження економічного зростання
О Івашина, С Івашина
Вісник Академії митної служби України, 25-28, 2007
42007
Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки
ОФ Івашина, НС Ковтун
Академія митної служби України, 2016
32016
Інституціоналізація в системі чинників економічного розвитку
ОФ Івашина, АФ Ивашина
ДонНТУ, 2011
32011
Інституціоналізація розвитку корпоративного сектора економіки
ОФ Івашина
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
32009
Проблема раціональності в основному напрямі” економічної теорії
ОФ Івашина
ефективна економіка, 2014
22014
Соціокультурний контекст інституту власності
СЮ Івашина
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20