Артур Гудманян
Title
Cited by
Cited by
Year
Відтворення власних назв у перекладі
АГ Гудманян
Автореф. діс.. доктора філол. наук-К, 2000
192000
Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу
КА Кузьміна
Автор.... канд. філол. наук. Спец 10, 2004
162004
Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу авіаційних термінів (на матеріалі англо-українських версій нормативно-технічної документації ІСАО)
ГГ Єнчева, ГГ Енчева
Державний заклад Національний авіаційний університет, 2011
152011
До проблем кіноперекладу, як виду художнього перекладу
АГ Гудманян, ЮМ Плетенецька
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер…, 2012
142012
Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови: у 3 кн./Артур Грантович Гудманян
АГ Гудманян
Ужгород: Ліра, 1-3, 1999
91999
Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами)
АГ Гудманян, ІВ Струк, ИВ Струк
Одеса: Гельветика, 2014
82014
Практика перекладу з основної іноземної мови науковотехнічної літератури: хрестоматія
АГ Гудманян
К.: НАУ, 2005
72005
Вступ до перекладознавства
АГ Гудманян, АВ Сітко, ГГ Єнчева
Вінниця: Вид-во Нова Книга, 2017
62017
Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів
АГ Гудманян, АВ Сітко, ІВ Струк
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2019
32019
Генеза та жанрові особливості літератури жахів з позицій сучасної науки про переклад
А Гудманян, А Іванова
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 12-17, 2017
32017
ВІДТВОРЕННЯ МОВНИХ АНОМАЛІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі мовлення персонажів романів МаркаТвена та їх перекладів)
ІВ Струк
Національний авіаційний університет, 2016
32016
Граматичні аномалії мови в перекладах
АГ Гудманян, ГГ Єнчева, ІВ Струк
Гудманян АГ, Єнчева ГГ, Струк ІВ Граматичні аномалії мови в перекладах/АГ…, 2016
32016
Стратегії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів
ОВ Полякова, ОВ Полякова
Національний авіаційний університет, 2015
32015
Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі
ОВ Ковтун
К.: НАУ, 2015
32015
Переклад жаргонізмів сленгу і пейоративної лексики художніх фільмів США
АГ Гудманян, ЮМ Плетенецька
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер…, 2014
32014
Когезія та когерентність у перекладі наукової прози (на матеріалі наукових статей та монографій)
ОВ Кондрат'єва, ОВ Кондратьева
Національний авіаційний університет, 2011
32011
Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов (на материале английского и украинского языков)
АГ Гудманян
31992
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти., 17…
ОВ Орленко IV
Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський ВС, 410-411, 2019
22019
Реалізація кооперативної стратегії спілкування в діалогічному дискурсі (на матеріалі американської драматургії ХХ століття)
А Гудманян, І Шахновська
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2015
22015
Малий синтаксис сучасного англомовного відеоряду та його відтворення українською мовою (на матеріалі художніх фільмів США)
ЮМ Плетенецька, ЮН Плетенецкая
Національний авіаційний університет, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20