Світлана Кучеренко, Svitlana Kucherenko
Світлана Кучеренко, Svitlana Kucherenko
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Verified email at phdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічні засади ефективного виробництва соняшнику в Україні
S Kucherenko
Економічний вісник університету 1 (24), 45-50, 2015
202015
Analysis of receipts and expenditures of the state budget of Ukraine
S Kucherenko, L Levaieva
University Economic Bulletin, 252-262, 2016
92016
HIGHER EDUCATION MARKET IN UKRAINE: ECONOMIC ASPECT
SY Kucherenko
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної …, 2014
52014
Ринок вищої освіти України: економічний аспект
S Kucherenko
Економічний вісник університету 1 (23), 18-25, 2014
52014
Сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку освіти в Україні
СЮ Кучеренко
Економічний вісник університету, 51-59, 2018
4*2018
Concepts of Ukraine’s social and economic development
S Kucherenko, L Levaieva
University Economic Bulletin, 65-71, 2017
42017
Аналіз доходів та видатків державного бюджету України
СЮ Кучеренко, ЛЮ Леваєва
Економічний вісник університету, 252-262, 2016
42016
Основные тенденции развития банковской системы Украины
СЮ Кучеренко
Современные научные исследования и инновации, 25-25, 2014
42014
Плата за надання освітніх послуг як одне з джерел фінансування державного вищого навчального закладу [Електронний ресурс]
СЮ Кучеренко
Матеріали конференції «Научная мысль информационного века-2014».—Режим …, 2014
4*2014
Теоретичні аспекти ефективності виробництва аграрної продукції [Електронний ресурс]
СЮ Кучеренко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/31_PRNT_2010/Economics/73983. doc. htm, 2010
42010
Ціновий механізм олійно-жирового підкомплексу України
СЮ Кучеренко
Фінанси України, 54-60, 2005
42005
Current state, trends and problems of education development in Ukraine
S Kucherenko
University Economic Bulletin, 51-59, 2018
32018
Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу
ЛЮ Леваєва, СЮ Кучеренко
Економічний вісник університету, 350-354, 2017
32017
Methodological approaches to assessment of intersectoral competitiveness
S Kucherenko, L Levaieva, O Semenenko
Economic Annals-XXI 162, 11-12-43-47, 2016
32016
Organizational-economic principles of effective production of sunflower in Ukraine
SY Kucherenko
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної …, 2015
32015
Организационно-экономические основы эффективного производства подсолнечника в Украине
СЮ Кучеренко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
32015
Ціноутворення на ринку освітніх послуг
СЮ Кучеренко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2011
32011
CТАН ОЛІЙНОЖИРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
С Кучеренко
Економічний вісник університету, 8-13, 2009
3*2009
The impact of fiscal decentralization on economic growth in central and eastern Europe
V Korotun, T Kaneva, A Drepin, L Levaieva, S Kucherenko
22020
Особливості організації та нормування праці в Україні
СЮ Кучеренко, ЛЮ Леваєва
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20