Кацімон Ольга Анатоліївна
Кацімон Ольга Анатоліївна
Національний авіаційний університет, Гуманітарний інститут
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні і практичні аспекти діяльності українських мовознавців на Буковині в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.
О Кацімон
Автореферат, 2010
3*2010
Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови (З окремими увагами на погляди Василя Сімовича) Ч. 2
О Кацімон
Дивослово, С. 45 – 48, 2009
22009
Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови (З окремими увагами на погляди Василя Сімовича) Ч. 1
О Кацімон
Дивослово, С. 27 – 33, 2009
22009
Загальні уваги до граматик української мови С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера (1893, 1907, 1914 рр.)
ОА Кацімон
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
12013
Мовознавча термінологія у граматиках С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера
О Кацімон
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2010
12010
Дискусійні питання українського правопису в контексті поглядів Василя Сімовича
Л Ткач, О Кацімон
Naukovyĭ visnyk Chernivet͡sʹkoho universytetu 276, С. 296–307, 2006
12006
Мадяризми у „Словарі чужих слів” (1910) З. Кузелі та М. Чайковського
О Кацімон
Диалог славистов в начале ХХІ века: Международный научный симпозиум, 21-23 …, 2015
2015
Діалектна лексика в реєстрах українських словників іншомовних слів, виданих у ХХ ст.
О Кацімон
Диалог славистов в начале ХХІ века: Международный научный симпозиум, 22-24 …, 2014
2014
Ідеологічні конотації запозиченої лексики в українських словниках слів іншомовного походження
О Кацімон
Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea 1 (Linguistics), 149-157, 2014
2014
Ідеологічні конотації запозиченої лексики в український словниках слів іншомовного походження
О Кацімон
Діалог славістів на початку ХХІ століття: Тези доповідей учасників …, 2013
2013
Становлення і розвиток українського мовознавства на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
О Кацімон
Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский …, 2013
2013
„Граматика української мови” (1921) В. Сімовича як джерело діалектологічних студій
О Кацімон
Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б …, 2013
2013
Переклад роману Л. М. Толстого „Відродження” як одна з перших перекладацьких спроб на Буковині
О Кацімон
Науковий вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного …, 2013
2013
Опис односкладних речень в граматиках української мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.
О Кацімон
Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження …, 2012
2012
Барчук Мар’яна Володимирівна–аспірантка кафедри
ІА Бехта, НМ Бобух, Я Галло, ТЄ Гуцуляк, АС Зеленько, ВМ Зубченко, ...
ЛІНГВІСТИКА, 210, 2011
2011
Діалектна лексика української мови у „Словарі чужих слів” (1910) З. Кузелі і М. Чайковського в зіставленні зі „Словником буковинських говірок” (2005)
О Кацімон
Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження: Програма, матеріали …, 2011
2011
Германізми в українських словниках слів іншомовного походження: традиції і практика фіксації
О Кацімон
Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский республиканский …, 2011
2011
Українська лексикографія на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
О Кацімон
Слов’янський збірник Одеського національного університету імені І. І …, 2011
2011
Семантична структура латинізмів в українських словниках слів іншомовного походження, виданих у першій половині ХХ ст.: історичні та сучасні аспекти
ЛО Ткач, ОА Кацімон
Лінгвістика: збірник наукових праць, С. 45-60, 2011
2011
Лексичні Румунізми в „Словарі чужих слів” З. Кузелі і М. Чайковського
Н Головач, О Кацімон
Studii de limbă, literatură şi metodică: Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2008 …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20