Котловський  Андрій (Andriy Kotlovskyi)
Котловський Андрій (Andriy Kotlovskyi)
асистент, Львівський університет
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи
АМ Котловський
102017
Англо-український словник термінів сфери туризму: навч. посіб.
МП Мальська, НО Микитенко, АМ Котловський
Київ: Центр учбової літератури, 2015
32015
Аналіз потреб студентів відповідно до цільової ситуації у навчання англійської мови для спеціальних цілей./Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід …
Н Микитенко, А Котловський
Вип 3, 262-264, 0
2
Особливості реалізації методики формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи
АМ Котловський
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
12018
Міжкультурна комунікація як умова формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей
НО Микитенко, АМ Котловський
Педагогічний альманах, 75-84, 2018
12018
Етапи формування англомовної лексичної та граматичної компетентності майбутніх економістів
АМ Котловський
Педагогічний альманах, 172-178, 2017
12017
Система вправ для формування англомовної лексико-граматичної компетентності майбутніх економістів
А Котловський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Роль лексико-граматичних навичок у розвитку говоріння майбутніх економістів
АМ Котловський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
12016
Система упражнений формирования англоязычной лексико-грамматической компетентности будущих экономистов
А Котловский
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Організація самостійної роботи з оволодіння англомовною професійно орієнтованою лексичною компетентністю майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу
АМ Котловський, ОВ Микитенко
Педагогічний альманах, 91-97, 2016
2016
ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ (КАТЕГОРІЯ ВІДНОШЕННЯ)
А КОТЛОВСЬКИЙ
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 228, 2007
2007
Роль метамовних корелятів у методологічному апараті визначення національно-культурної маркованості фразеологічних одиниць (на матеріалі англійської фразеології)
АМ Котловський
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-147, 2006
2006
Національно-культурна особливість фразеологізмів: методика, форми, міфологеми
АМ Котловський
Культура народов Причерноморья, 2006
2006
Переклад фо з етнокультурним компонентом (на матеріалі англійської фразеології)
СН Денисенко, АМ Котловський
Видавництво СумДУ, 2004
2004
Переклад ФО з етнокультурним компонентом
СН Денисенко, АМ Котловський
Вісник СумДУ, 62, 2004
2004
ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
АМ Котловський
ВІСНИК, 184, 0
Мазур Іван-Станіслав Володимирович–аспірант кафедри комп’ютерних
ОМ Коваленко, КІ Ковальова, НМ Ковальська, ММ Кондрашов, ...
Мартинишин Наталія Мирославівна–молодший науковий співробітник
АЛ Кондратюк, КЄ Костюченко, НЮ Костюченко, АМ Котловський, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18