Василь Лизанчук / Vasyl Lyzanchuk
Василь Лизанчук / Vasyl Lyzanchuk
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення,заслужений
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи радіожурналістики: підручник
ВВ Лизанчук
К.: Знання 628, 1, 2006
982006
Радіожурналістика: засади функціонування. Підручник
ВВ Лизанчук
Львів: ПАІС 366, 2000
412000
Феномен невмирущості нації
В Лизанчук
Наукові записки АН ВШ України.–2004.–Вип 6, 9-29, 2004
362004
Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні
В Лизанчук
Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995
311995
Завжди пам'ятай: Ти--Українець!
В Лизанчук
Malʹva, 2001
232001
Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці
ВВ Лизанчук, ОД Кузнецова
К.: НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1991
181991
Психологія мас-медіа: підручник
В Лизанчук
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015
172015
Не лукавити словом
В Лизанчук
Львів: ЛНУ, 2002.–560 с, 2003
162003
Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення: навч. посібн.
ВА Качкан, ВВ Лизанчук
Львів: Редакційновидавнича група ун-та, 1987
161987
Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник
ВВ Лизанчук
LNU imeni Ivana Franka, 2017
152017
Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка
ВВ Лизанчук
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2008
132008
Творімо разом Україну!: монографія/Василь Лизанчук
В Лизанчук
Львів: ПАІС, 2009
102009
Радiожурналiстика: засади функцiонування: пiдручник
ВВ Лизанчук
Львiв: ПАIС, 366, 2000
92000
Засоби масової інформації і духовне відродження України (Формування національних ідеалів та інтернаціональних почуттів)
ВВ Лизанчук
Л.: Вид-во Львів. ун-ту 350, 1990
91990
Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України
ВВ Лизанчук
Наукові записки Інституту журналістики, 13-21, 2014
72014
Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-української війни
В Лизанчук
Теле-та радіожурналістика, 22-51, 2018
62018
Радіоінтерв’ю: чи це найпростіший жанр?
В Лизанчук
Телевізійна і радіожурналістика: Збірник науково-методичних праць. Вип 10, 2011
62011
Мова–основа безпеки української нації
В Лизанчук
Дзеркало тижня.-2010.-24 верес, 814, 2010
62010
Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій
ВВ Різун, АА Бойко, НК Кравченко, ВВ Лизанчук
62009
Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка:[навч.-метод, посіб.]/В. Л изанчук
ВВ Лизанчук
Львів: ВЦ Л НУ ім. І. Франка, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20