Ілля Євгенович Герасимюк, Illya Herasymyuk, Illya Herasymiuk
Ілля Євгенович Герасимюк, Illya Herasymyuk, Illya Herasymiuk
завідувач кафедри анатомії людини, Тернопільський державний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості динаміки морфофункціональних змін у судинному руслі печінки та нирок при перебігу гострого розлитого перитоніту в експерименті
ІЄ Герасимюк
Вісник морфології, 1, 2010
52010
Особливості структурної перебудови судин та м'яких тканин пародонта в динаміці експериментального моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету
ІЄ Герасимюк, ММ Якимець
Вісник наукових досліджень, 122-125, 2010
52010
Питання щодо розвитку судин черевної аорти
ІГ Бірюк, ІЄ Герасимюк
Вісник проблем біології і медицини, 12-15, 2010
42010
Структурно—просторова перебудова коронарних артерій після двобічної обширної резекції легень
ІЄ Герасимюк
Проблемы, достижения и перспективы развития медико—биологических наук и …, 2002
42002
Особливості топографії та кровопостачання великих слинних залоз у щурів у нормі
OA Bedeniuk, VV Mahlona, IY Herasymiuk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (1), 29-33, 2015
32015
Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна
СМ Гданський, НЄ Лісничук, ІЄ Герасимюк
Вісник проблем біології і медицини 3 (3), 2014
32014
Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів
ІЄ Герасимюк, ЛВ Шкробот, ТР Гойдало
Вісник наукових досліджень, 66-69, 2012
32012
Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі
ВВ Магльона, АВ Гантімуров, ІЄ Герасимюк
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2015
22015
СТАН КИСЛОТНО-ОСНОВНОЇ РІВНОВАГИ ТА ВʼЯЗКОСТІ КРОВІ У ЩУРІВ ПРИ ГОСТРОМУ І ХРОНІЧНОМУ ОТРУЄННІ АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕЧІНКИ І НИРОК
MP Klantsa, IY Herasymiuk, AG Korytskyy
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 68-73, 2019
12019
Характер та особливості структурної перебудови паренхіми великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем
ІЄ Герасимюк, ВВ Магльона
Галицький лікарський вісник, 60-63, 2015
12015
Макромікроскопічні особливості змін в тканинах язика щурів при його термічних і хімічних опіках
ОА Федорович, ІЄ Герасимюк, ЯІ Федонюк
Таврический медико-биологический вестник, 2013
12013
Рентгенангіографічна характеристика тонкої кишки щурів при моделюванні низької тонкокишечної непрохідності в експерименті
ІЄ Герасимюк, ЛВ Шкробот
Український морфологічний альманах, 22-25, 2012
12012
Особливості ультраструктурної організації гемомікроциркуляторного русла ока кроля та його морфофункціональні механізми регулювання кровотоку
HМ Шкільнюк, ІЄ Герасимюк
Вісник проблем біології і медицини, 305-308, 2011
12011
Вплив експериментального стенозу нижнього відділу черевної аорти на морфофункціональний стан судин та тканин органів травного тракту у щурів
ІЄ Герасимюк, ЛО Островська, ЯІ Федонюк
Вісник проблем біології і медицини, 37-38, 2011
12011
Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки
IY Herasymyuk, AV Hantimurov, IV Pylypko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 14-17, 2010
12010
STATUS OF ACID-BASED EQUALITY AND BLOOD VISCOSITY OF RATS AT ACUTE AND CHRONIC POISONING BY ACETYLSALICYLIC ACID AND THEIR INFLUENCE ON STRUCTURAL ORGANIZATION OF LIVER AND KIDNEYS
MP Klantsa, IY Herasymiuk, AG Korytskyy
Тернопільський державний медичний університет, 2019
2019
THE INFLUENCE OF GENERAL DEHYDRATATION ON STRUCTURAL REORGANIZATION OF LUNGS IN RATS
MO Vatsyk, IY Herasymiuk
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ НА СТРУКТУРНУ РЕОРГАНІЗАЦІЮ ЛЕГЕНЬ У ЩУРІВ
MO Vatsyk, IY Herasymiuk
Вісник наукових досліджень, 116-120, 2019
2019
Ultrastructural and remodelling features of brain neurocytes after stenosis of aortoiliac segment in rats
YM Havryshchuk, IY Herasymiuk, TR Genyk
Ternopil State Medical University, 2019
2019
Особливості ремоделювання кровоносних судин легень щурів при застосуванні різних методів регідратації після загального зневоднення
ІЄ Герасимюк, МО Вацик
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (149)), 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20