Ірина Решетнікова
Ірина Решетнікова
Професор маркетингу , Київський Національний економічний
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Маркетинг: Підручник
ЗНАПНУАФП А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.
К.: КНЕУ, 2008
477*2008
Маркетинг:підручник
РІЛ Старостіна А.О., Длігач А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Е.В.
Знання, 2009
158*2009
Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных предприятиях. Монография
ИЛ Решетникова
Луганск: Издательство ВУГУ, 1998
491998
Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: монографія
АФ Павленко, ІЛ Решетнікова, ІІ Гончарова
К.: КНЕУ, 2005
252005
Етапи становлення та розвитку маркетингу в Україні
І Решетнікова
Маркетинг в Україні, 39, 2006
192006
Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності
ІЛ Решетнікова
" ВТД" Університетська книга", 2012
172012
Теоретичні основи комплексу маркетингу
МО Левіна
НТУ" ХПІ", 2010
162010
Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства
ІЛ Решетнікова
Сумський державний університет, 2015
142015
Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві
ІЛ Решетнікова
Видавництво СумДУ, 2009
112009
Інноваційні товарні стратегії як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку
ІЛ Решетнікова
Вид-во СумДУ, 2008
102008
Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг
ІЛ Решетнікова, Ю Єременко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
92014
Методичні підходи до еколого-орієнтованого управління торговельним підприємством
ІЛ Решетнікова
Механізм регулювання економіки 1 (4), 42-47, 2009
92009
Формування маркетингової стратегії підприємства
ІЛ Решетнікова
ступеня д-ра екон. наук: 08.06. 02 «Підприємництво, менеджмент і маркетинг …, 1999
81999
Оцінка якості обслуговування споживачів в сучасних торговельних підприємствах
ІЛ Решетнікова
Маркетинг: теорія і практика, 190-195, 2004
62004
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів
ІЛ Решетнікова
Маркетинг в Україні, 67-70, 2010
52010
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Університетська книга, 2008
52008
Логістична послуга як об’єкт маркетингової діяльності
ІЛ Решетнікова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
52008
Этапы становления и развития маркетинга в Украине/Решетникова Ирина
И Решетникова
Маркетинг в Україні, 15-18, 2006
52006
Формування маркетингової стратегії підприємства: дис.... доктора екон. наук: 08.06. 02/Решетнікова Ірина Леонідівна
ІЛ Решетнікова
К, 1999
51999
Проблеми екологiзацiї системи управлiння адмiнiстративно-територiального рiвня
АЮ Жулавський, АЮ Жулавский, ОО Павленко, ЕА Павленко, ...
Сумський державний університет, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20