Ірина Решетнікова
Ірина Решетнікова
Професор маркетингу , Київський Національний економічний
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Маркетинг: Підручник
ЗНАПНУАФП А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.
К.: КНЕУ, 2008
526*2008
Маркетинг:підручник
РІЛ Старостіна А.О., Длігач А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Е.В.
Знання, 2009
177*2009
Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных предприятиях. Монография
ИЛ Решетникова
Луганск: Издательство ВУГУ, 1998
441998
Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: монографія
АФ Павленко, ІЛ Решетнікова, ІІ Гончарова
К.: КНЕУ, 2005
272005
Етапи становлення та розвитку маркетингу в Україні
І Решетнікова
Маркетинг в Україні, 36-37, 2006
192006
Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності
ІЛ Решетнікова
" ВТД" Університетська книга", 2012
182012
Теоретичні основи комплексу маркетингу
МО Левіна
НТУ" ХПІ", 2010
172010
Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства
ІЛ Решетнікова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 45-55, 2015
152015
Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг
ІЛ Решетнікова, Ю Єременко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
122014
Інноваційні товарні стратегії як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку
ІЛ Решетнікова
Вид-во СумДУ, 2008
122008
Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві
ІЛ Решетнікова
Видавництво СумДУ, 2009
112009
Формування маркетингової стратегії підприємства
ІЛ Решетнікова
ступеня д-ра екон. наук: 08.06. 02 «Підприємництво, менеджмент і маркетинг …, 1999
91999
Методичні підходи до еколого-орієнтованого управління торговельним підприємством
ІЛ Решетнікова
Механізм регулювання економіки 1 (4), 42-47, 2009
82009
Этапы становления и развития маркетинга в Украине/Решетникова Ирина
И Решетникова
Маркетинг в Україні, 15-18, 2006
82006
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
72008
Оцінка якості обслуговування споживачів в сучасних торговельних підприємствах
ІЛ Решетнікова
Маркетинг: теорія і практика, 190-195, 2004
72004
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів
ІЛ Решетнікова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
62010
Логістична послуга як об’єкт маркетингової діяльності
ІЛ Решетнікова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
62008
Регламентація процедур оперативного планування маркетингу на підприємстві
ІЛ Решетнікова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Проблеми екологiзацiї системи управлiння адмiнiстративно-територiального рiвня
АЮ Жулавський, АЮ Жулавский, ОО Павленко, ЕА Павленко, ...
Сумський державний університет, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20