Тетяна Головата; Тetiana Golovata
Тетяна Головата; Тetiana Golovata
доцент кафедри патологічної анатомії, Тернопільський державний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Патоморфологія та гістологія. Атлас
Д Зербіно, М Багрій, Я Боднар, Т Головата
Вінниця, Нова книга, 2016
32016
Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті
ЯЯ Боднар, МІ Швед, ОЄ Кузів, ТК Головата, ТВ Дацко, ЛП Боднар, ...
Вісник наукових досліджень, 11-13, 2004
32004
Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту
ІІ Юрик, ТК Головата
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
22015
Pathomorphological changes in the periodontal complex tissues in the period of experimental bacterial-immune periodontitis chronization
AY Demkovych, YI Bondarenko, TK Holovata
Zaporozhye Medical Journal 20 (6), 827-831, 2018
12018
Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти
ЯЯ Боднар, АЗ Миколенко, ВД Волошин, ТК Головата, ТВ Дацко, ...
Медична освіта, 2012
12012
Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації
Т Головата
12008
Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи [Електронний ресурс]
ЯЯ Боднар, ПР Сельський, ВД Волошин, ТВ Дацко, ВВ Франчук, ...
Режим доступу до статті: http://intranet. tdmu. edu. ua/data/kafedra …, 0
1
АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА ЖІНОК РАННЬОГО ТА ПІЗНЬОГО МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ
BY Bidovanets, YY Bodnar, TK Golovata, AM Pryshliak
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 65-69, 2020
2020
STRUCTURAL CHANGES IN THE ARTERIES OF THE HIND LIMB OF RATS IN THE EARLY REPERFUSION PERIOD OF ACUTE ISCHEMIA CAUSED BY APPLICATION OF THE ARTERIAL TOURNIQUET
AT Televiak, TO Veresiuk, PR Selskyy, TK Golovata, II Boymystruk, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненiй накладанням артеріального турнікета
АТ Телев’як, ПР Сельський, ТО Вересюк, ТК Головата, ІІ Боймиструк, ...
Вісник наукових досліджень, 121-126, 2019
2019
Features of structural changes of the internal organs in patients with acute pancreatitis in conditions of polymorbidity
Y Bodnar, IY Dziubanovskyi, TK Golovata, PY Bodnar, NO Suslova, ...
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умови поліморбідності
YY Bodnar, IY Dziubanovskyi, TK Golovata, PY Bodnar, NO Suslova, ...
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 5-9, 2018
2018
Зміни біохімічних показників у крові високо- та низькоемоційних щурів при етаноловому гепатозі
ТКГ О.А. Костюк, О.В. Денефіль
Медична та клінічна хімія 20 (3), 125-132, 2018
2018
Стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті
АМ Пришляк, СІ Яворська, ТК Головата, БЯ Ремінецький
Сумський державний університет, 2017
2017
Планіметрична характеристика камер серця при хронічній алкогольній інтоксикації
НОС Т.К. Головата, Я.Я. Боднар
2016
Морфологічні зміни слизової оболонки ротової порожнини при експериментальному гастродуоденіті
НІМ Т.К.Головата
2016
Особливості організації та проведення олімпіади з патоморфології на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
ТКГ Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, Т.В. Дацко
2016
Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці
ТКГ А.М. Пришляк, І.І. Юрик
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 276-279, 2016
2016
Structural orgnization of bladder mucosa in women with early and late menopause with overactive bladder syndrome
TKH Ya.Ya.Bodnar, B.Yu. Bidovanets
Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, 2016
2016
ПАТОМОРФОЛОГІЯ ГРИПУ А/Н1N1 2009 РОКУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТВ Дацко, ЛП Боднар, ЄЮ Москальчук, МЯ Фурдела, ЮМ Орел, ...
ТГМУ, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20