Алла Омельченко
Алла Омельченко
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Безпека регіонів України і стратегія її гарантування
ОА Данилишин Богдан, Степаненко Анатолій
33*2008
Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва
А Омельченко, Г Обиход, Т Нечитайло
Економіст, 24-27, 2016
62016
Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків
ОАА Степаненко А.В.
Науковий та громадсько-політичний журнал «Економіст», с. 8-11, 2014
52014
Екологічна безпека як пріоритетний фактор міжнародних відносин в умовах глобалізації: паритетні засади та принципи формування
Г Обиход, А Омельченко, В Бойко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 22-34, 2015
42015
Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України
БВ Обиход Ганна, Омельченко Алла
Інвестиції: практика та досвід, 7-11, 2015
42015
Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку
ОАА Степаненко А.В.
Економіка України, 40-53, 2018
12018
Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку
ОАА Степаненко А.В.
Економіка України, 40-53, 2018
12018
Проблеми та перспективи розвитку транскордонних кластерів еколого-економічної орієнтації у західних регіонах України
ОІ Обиход Ганна, Омельченко Алла
Інвестиції: практика та досвід., 55-59, 2015
12015
Організаційно-економічні механізми превентизації впливу кліматичних змін на урборуральні території
ГО Обиход, АА Омельченко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
Публічно-приватне партнерство як форма конструктивної взаємодії держави та бізнесу у сфері досягнення екологобезпечного розвитку
АА Омельченко, ПІ Пойдин
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
2019
Степаненко АВ
АА Омельченко
Науково-виробничий журнал, 184, 2019
2019
Міські агломерації як форма сучасного світового процесу урбанізації
АВ Степаненко, АА Омельченко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 184-192, 2019
2019
Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки
АВ Степаненко, АА Омельченко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
2019
Мікроструктурні особливості м'язової тканини диких тварин
НО Авраменко, ГО Омельченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2018
2018
Урядові та неурядові організації як інституціональні складові гарантування екологічної безпеки
ГО Обиход, АА Омельченко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2018
2018
Теоретические аспекты экологической модернизации экономического развития
АВ Степаненко, АА Омельченко
Экономика Украины, 40-53, 2018
2018
Вплив економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті четвертої промислової революції
АА Омельченко, ОС Степанюк
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2018
2018
FINANCIAL PRIORITIES OF ECOLOGICAL SAFETY SUPPORTING (BASED ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
ГО Обиход, АА Омельченко
ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник, 5-10, 2017
2017
Інноваційний концепт розробки програми охорони атмосферного повітря у містах України
ОАА Степаненко А.В.
Економіка природокористування та і охорони довкілля, С. 75–83., 2017
2017
Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки
ОАА Хвесик, М.А., Степаненко А.В., Обиход Г.О.
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20