Кириленко Олександр Васильович, Kyrylenko O.V.
Кириленко Олександр Васильович, Kyrylenko O.V.
Інститут електродинаміки НАНУ, Institute of Electrodynamics of NASU
Verified email at ied.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Intelligent electricity networks of energy systems and their technological support
BS Stogniy, OV Kyrylenko, SP Denysyuk
Technical Electrodynamics, 44-50, 2010
126*2010
Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2012
94*2012
Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко
Технічна електродинаміка, 2011
75*2011
Енергетична безпека України. Світові та національні виклики.
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
К.: Українські енциклопедичні завдання, ТЕКСТ, 2006
40*2006
Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч 1, 5-20, 2011
35*2011
Енергетика сталого розвитку: виклики та шляхи побудови
ОВ Кириленко, АВ Праховник
Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск.–Київ, 10-16, 2010
322010
Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус
Технічна електродинаміка, 2011
23*2011
Математичне моделювання в електроенергетиці
ОВ Кириленко
підручник/ОВ Кириленко, МС Сегеда, ОФ Буткевич, ТА Мазур.—Львів: НУ …, 2010
20*2010
Застосування засобiв монiторингу перехiдних режимiв в ОЕС України при розв’язаннi задач диспетчерського керування
БС Стогнiй, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
Пр. Iн-ту електродинамiки НАН України: Зб. наук. праць 23, 147, 2009
20*2009
Аналіз стійкості енергетичних систем за напругою
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко, ЄВ Зорін
Інститут електродинаміки НАН України, 2010
17*2010
Паливно-енергетичний комплекс украʀни в контексті глобальних енергетичних перетворень
ВГК Шидловський АК, Стогній БС, Кулик ММ, Півняк ГГ, Кириленко ОВ, Денисюк СП
Київ: українські енциклопедичні знання,, 2004
172004
Національні пріоритети енергоефективності’2010
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк, ЗЮ Буцьо
К.: Текст, 2010
16*2010
Разработка иерархического оперативно-управляющего комплекса и внедрение его в энергообъединении Украины
АВ Кириленко, ВЛ Прихно, ПА Черненко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
162008
Анализ силового воздействия высокоградиентного магнитного поля на магнитные наночастицы в потоке жидкости
АВ Кириленко, ВФ Чехун, АД Подольцев, ИП Кондратенко, ...
Доповіді НАН України, 2010
132010
Рольова модель конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні: концептуальна схема, сегменти та ролі учасників
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ГС Корхмазов, ВІ Попович
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
132010
Преобразователи параметров электроэнергии в smart системах энергетики
К АВ, Я ЮИ, Ж ВЯ, СП Денисюк
Праці інституту електродинаміки. Спец. випуск.–Київ, 17-23, 2010
12*2010
Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних об’єктах
ОВ Кириленко, ЮС Петергеря, ТО Терещенко, ВЯ Жуйков
К.: Медіа ПРЕС, 2005
122005
Основнi параметри енергозабезпечення нацiональної економiки на перiод до 2020 року
БС Стогнiй, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
11*2011
Особливості ОЕС України та науково-технічні проблеми забезпечення її розвитку
БАГ Стогній БС, Кириленко ОВ, Жуйков ВЯ
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної …, 2010
11*2010
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В УКРАИНЕ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ IEEE
АВ Кириленко, РХ Стржелецки, СП Денисюк, ДГ Деревянко
Технiчна електродинамiка, 46-50, 2013
10*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20