Кириленко Олександр Васильович, Kyrylenko O.V.
Кириленко Олександр Васильович, Kyrylenko O.V.
Інститут електродинаміки НАНУ, Institute of Electrodynamics of NASU
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Intelligent electricity networks of energy systems and their technological support
BS Stogniy, OV Kyrylenko, SP Denysyuk
Technical Electrodynamics, 44-50, 2010
158*2010
Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2012
124*2012
Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко
Технічна електродинаміка, 2011
107*2011
Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч 1, 5-20, 2011
47*2011
Енергетична безпека України. Світові та національні виклики.
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
К.: Українські енциклопедичні завдання, ТЕКСТ, 2006
43*2006
Енергетика сталого розвитку: виклики та шляхи побудови
ОВ Кириленко, АВ Праховник
Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск.–Київ, 10-16, 2010
412010
Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус
Технічна електродинаміка, 2011
31*2011
Національні пріоритети енергоефективності’2010
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк, ЗЮ Буцьо
К.: Текст, 2010
24*2010
Паливно-енергетичний комплекс украʀни в контексті глобальних енергетичних перетворень
ВГК Шидловський АК, Стогній БС, Кулик ММ, Півняк ГГ, Кириленко ОВ, Денисюк СП
Київ: українські енциклопедичні знання,, 2004
242004
Математичне моделювання в електроенергетиці
ОВ Кириленко
підручник/ОВ Кириленко, МС Сегеда, ОФ Буткевич, ТА Мазур.—Львів: НУ …, 2010
22*2010
Застосування засобiв монiторингу перехiдних режимiв в ОЕС України при розв’язаннi задач диспетчерського керування
БС Стогнiй, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
Пр. Iн-ту електродинамiки НАН України: Зб. наук. праць 23, 147, 2009
22*2009
Енергозбереження-стратегія розвитку
ОВ Кириленко
Діловий вісник, 8-11, 2010
212010
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В УКРАИНЕ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ IEEE
АВ Кириленко, РХ Стржелецки, СП Денисюк, ДГ Деревянко
Технiчна електродинамiка, 46-50, 2013
18*2013
Анализ силового воздействия высокоградиентного магнитного поля на магнитные наночастицы в потоке жидкости
АВ Кириленко, ВФ Чехун, АД Подольцев, ИП Кондратенко, ...
Доповіді НАН України, 2010
182010
Аналіз стійкості енергетичних систем за напругою
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко, ЄВ Зорін
Інститут електродинаміки НАН України, 2010
18*2010
Рольова модель конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні: концептуальна схема, сегменти та ролі учасників
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ГС Корхмазов, ВІ Попович
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
172010
Разработка иерархического оперативно-управляющего комплекса и внедрение его в энергообъединении Украины
АВ Кириленко, ВЛ Прихно, ПА Черненко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
172008
Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних об’єктах
ОВ Кириленко, ЮС Петергеря, ТО Терещенко, ВЯ Жуйков
К.: Медіа ПРЕС, 2005
172005
Технічні особливості функціонування енергосистем при інтеграції джерел розподіленої генерації
ОВ Кириленко, ІВ Трач
Праці Інституту електродинаміки НАН України, с. 3-7, 2009
162009
Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус
Проблеми загальної енергетики, 5-12, 2010
152010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20