Подписаться
Кепко Олег Ігорович, Oleg Kepko, ID orcid.org/0000-0003-1443-307X
Кепко Олег Ігорович, Oleg Kepko, ID orcid.org/0000-0003-1443-307X
Uman national university of horticulture. Уманський національний університет садівництва.
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інженерна та комп'ютерна графіка: навч. посіб.
ОІ Кепко, ЮІ Накльока, ОС Пушка, НМ Чумак
Основа, 2015
12*2015
Технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації в пастеризаційній камері
ГА Голуб, ГЛ Абросімова, ОМ Гайденко, ОІ Кепко, АІ Томащук
К.: Науковий світ, 2010., 30, 2010
11*2010
Динамічні характеристики грибного приміщення в замкнутій системі вентиляції
ГА Голуб, ОІ Кепко
Центр технічної інформації" Енергетика та електрифікація", 2004
7*2004
Моделювання енергозберігаючих режимів роботи опалювально-вентиляційного обладнання в спорудах закритого грунту при вирощуванні білкової продукції
ОІ Кепко
Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Механізація та електрифікація …, 2000
72000
Research on temperature preparation of diesel biofuel in an energy vehicle fuel tank
GA Golub, VV Chuba, OI Kepko
INMATEH-Agricultural Engineering 56 (3), 101-108, 2018
62018
Cold treatment intensification of small–sized meat products
OA Chernyushok, VG Fedorov, OI Kepko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (1 …, 2016
6*2016
Особливості комп’ютеризації процесу викладання дисципліни "інженерна графіка" в регіональних вузах
ОІ Кепко, НМ Чумак
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць, 50–52, 2006
62006
Захист інтелектуальної власності в контексті взятих на себе Україною міжнародних зобов'язань
ОІ Кепко, ВО Кепко
Економіка та держава, 91-94, 2020
52020
Динаміка зміни концентрації СО2 в системі споруд „рослинна теплиця–грибниця”
ОІ Кепко
Львівський державний аграрний університет, 2004
52004
Особливості біотехнологічного процесу виробництва субстрату для вирощування гливи
ГА Голуб, ОМ Гайденко, ОІ Кепко
4*2011
Теплотехніка: Курс лекцій
ОІ Кепко, ВГ Федоров, ВО Виноградов-Салтиков
Вид-во УНУС, 2010
4*2010
Досвід використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі
ОІ Кепко, НМ Чумак
Стратегия качества в промышленности и образовании 2, 606-609, 2008
42008
Використання замкнутої системи опалення та вентиляції в спорудах закритого ґрунту
ОІ Кепко, ГА Голуб, СА Вдовенко
Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету, 49-53, 2007
4*2007
Врахування можливості інверсних потоків теплоти під час термічної обробки харчових продуктів
ВГ Федоров, ОІ Кепко, ОМ Скарбовійчук
Харчова промисловість, 147-151, 2015
3*2015
Returning heat flow during thermal treatment of food
V Fedorov, O Kepko, O Skarboviychuk
Ukrainian Journal of Food Science 2 (1), 118-123, 2014
32014
Інженерія виробництва гливи
ГА Голуб, ОМ Гайденко, ОІ Кепко
Лисенко В.Ф., 2012
3*2012
Методика впровадження новітніх технологій в навчальний процес. Комп’ютерне проектування ландшафтних об’єктів
ОІ Кепко, НМ Чумак
Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань …, 2009
32009
Теплометрическое исследование теплозащитных свойств ограждений
ВА Виноградов-Салтыков, М Янчарек, ВГ Федоров, ОИ Кепко
Промышленная теплотехника 31 (4), 116-123, 2009
3*2009
Бути чи не бути ландшафтній графіці у вищій школі?
ОІ Кепко, НМ Чумак
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства, 116-117, 2009
32009
Особливості методики викладання комп’ютерної графіки
ОІ Кепко, НМ Чумак
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, произ-водстве и …, 2008
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20