Follow
Т.М. Костирко, Тамара Костирко, Тамара Миколаївна Костирко,Tamara Kostyrko, Kostyrko T.N.
Т.М. Костирко, Тамара Костирко, Тамара Миколаївна Костирко,Tamara Kostyrko, Kostyrko T.N.
директор наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова, ,кандидат наук із соціальних комунікацій
Verified email at nuos.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування= The System of Library Information Resources of …
ТМ Костирко
152008
Університети України: приєднання до руху відкритого доступу
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2011
142011
Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація
Т Костирко
Вісник книжкової палати, 22-23, 2011
102011
Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів
ТМ Костирко
82008
Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону
ТМ Костирко
52008
Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство …, 2016
42016
Моніторинг інформаційного забезпечення користувачів Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
ТМ Костирко, ОВ Бєлодєд
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2015
42015
Досвід роботи наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності науково-педагогічних працівників НУК імені адмірала Макарова
ТМ Костирко
Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, 4-6, 2018
32018
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету
ТМ Костирко, ІВ Бондар
Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство …, 2014
32014
Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному просторі університету
ТМ Костирко
32008
Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти
ТМ Костирко, МС Жигалкіна
Бібліотечний Меркурій, 190-198, 2019
22019
Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2017
22017
Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: стратегічні підходи
ТМ Костирко, ТС Мігунова, ТД Корольова, ТН Костырко, ТС Мигунова, ...
22017
Роль і місце НБ НУК в інформаційному забезпеченні наукових досліджень
ТМ Костирко, ТД Корольова
22016
Професійні компетентності сучасного бібліотечного фахівця
ТМ Костирко
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2016
22016
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки.
Т Костирко
Вісник Харківської державної академії культури, 125- 133., 2014
22014
Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження" Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє"
ТМ Костирко, ОВ Бєлодєд
22012
Шляхи розвитку книгозбірні вищого навчального закладу
Т Костирко
Вісник Книжкової палати, 38-40, 2010
22010
Проект створення корпоративної системи вузівських бібліотек м. Миколаєва
ТМ Костирко
22005
Роль бібліотеки УДМТУ в реалізації нових освітніх концепцій та технологій навчання
ТМ Костирко
22002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20