Т.М. Костирко, Тамара Костирко, Тамара Миколаївна Костирко,Tamara Kostyrko, Kostyrko T.N.
Т.М. Костирко, Тамара Костирко, Тамара Миколаївна Костирко,Tamara Kostyrko, Kostyrko T.N.
директор наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова, ,кандидат наук із соціальних комунікацій
Verified email at nuos.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Університети України: приєднання до руху відкритого доступу
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2011
142011
Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування= The System of Library Information Resources of …
ТМ Костирко
122008
Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів
ТМ Костирко
92008
Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація
Т Костирко
Вісник книжкової палати, 22-23, 2011
82011
Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство …, 2016
42016
Моніторинг інформаційного забезпечення користувачів Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
ТМ Костирко, ОВ Бєлодєд
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2015
42015
Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону
ТМ Костирко
42008
Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному просторі університету
ТМ Костирко
32008
Проект створення корпоративної системи вузівських бібліотек м. Миколаєва
ТМ Костирко
32005
Роль бібліотеки УДМТУ в реалізації нових освітніх концепцій та технологій навчання
ТМ Костирко
32002
Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти
ТМ Костирко, МС Жигалкіна
Бібліотечний Меркурій, 190-198, 2019
22019
Роль і місце НБ НУК в інформаційному забезпеченні наукових досліджень
ТМ Костирко, ТД Корольова
22016
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету
ТМ Костирко, ІВ Бондар
Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство …, 2014
22014
Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження" Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє"
ТМ Костирко, ОВ Бєлодєд
22012
Шляхи розвитку книгозбірні вищого навчального закладу
ТМ Костирко
22010
Створення єдиного інформаційного простору регіону. Досвід роботи методичного об'єднання бібліотек ВНЗ м. Миколаєва
ТМ Костирко
22007
Електронна бібліотека в системі бібліотечного обслуговування
ТМ Костирко, ТВ Пономаренко
22007
Бібліотеки ВНЗ в інформаційно-освітньому просторі Миколаївського регіону
ТМ Костирко
22006
Бібліотеки вищих навчальних закладів у єдиному інформаційному просторі сучасного суспільства
ТМ Костирко
22002
Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20