Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
3352004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
1902004
Лексикон української орнаментики:(іконографія, номінація, стилістика, типологія)
МР Селівачов
" АНТ", 2005
1302005
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи:[Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5, 13, 2009
432009
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
372003
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
352004
Загальна теорія музики: Підручник
ГІ Побережна, ТВ Щериця
К.: Вища школа 303, 2004
342004
Система дистанційної освіти в Україні: сучасні напрями розвитку
СВ Іванов, ПС Борсук, СІ Дичковський
202002
Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
182004
Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (ХІ–перша половина ХІІІ ст.)
СВ Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина, 2006
152006
Культурологія. Термінологічний словник
ПЕ Герчанівська
НАКККіМ, 2015
14*2015
Педагогічний потенціал музикотерапії
Г Побережна
Мистецтво та освіта, 9-12, 2008
142008
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка, 2005
142005
Українська народна культура: християнський вимір монографія
PE Herchanivsʹka
Університет" Україна", 2011
112011
Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя
ОР Копієвська
КНУКіМ.–1999.–19 с, 1999
111999
Дистанційна освіта: учора, сьогодні, завтра
С Дичковський
Шлях освіти, 26-33, 2005
102005
Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття (1905-1925 рр.)
ОВ Овчарук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
102001
Українська народна орнаментика ХІХ–ХХ ст.(іконографія, номінація, стилістика, типологія): Автореф. на здоб. наук. ступ. док. мистецтвознавства
МР Селівачов
Київ: вид-во НАН України, 1996
101996
Нариси з історії Хотинської фортеці: факти, легенди, гіпотези
Л Михайлина, С Пивоваров
Михайлина, С. Пивоваров. Хотин: Держ. іст.-архіт. заповідник «Хотинська фортеця, 2011
92011
Проблеми інтегрованого викладання музично-теоретичних дисциплін у педвузах
ГІ Побережна, ТВ Щериця
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 16-18, 2005
92005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20