Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
3882004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики
ОВ Овчарук
К.: КІС, 6-15, 2004
2502004
Лексикон української орнаментики:(іконографія, номінація, стилістика, типологія)
МР Селівачов
" АНТ", 2005
1592005
Загальна теорія музики: Підручник
ГІ Побережна, ТВ Щериця
К.: Вища школа 303, 2004
522004
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
472009
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
442004
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
432003
Культурологія. Термінологічний словник
ПЕ Герчанівська
НАКККіМ, 2015
24*2015
Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (ХІ–перша половина ХІІІ ст.)
СВ Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина 300, 2006
232006
Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ–початок ХХІ ст.): дис.… д-ра культурології: 26.00. 06
ОР Копієвська
Київ, 2018
212018
Система дистанційної освіти в Україні: сучасні напрями розвитку
СВ Іванов, ПС Борсук, СІ Дичковський
Гуманітарні науки, 12-19, 2002
202002
Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
192004
Трансформаційні процеси в культурі сучасної України: монографія
ОР Копієвська
Київ: НАКККіМ, 2014
162014
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
162005
Українська народна культура: християнський вимір
ПЕ Герчанiвська
Ун-т" Украiна", 2011
152011
Педагогічний потенціал музикотерапії
Г Побережна
Мистецтво та освіта, 9-12, 2008
152008
Проблеми інтегрованого викладання музично-теоретичних дисциплін у педвузах
ГІ Побережна, ТВ Щериця
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 16-18, 2005
142005
Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя
ОР Копієвська
КНУКіМ.–1999.–19 с, 1999
141999
Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття (1905-1925 рр.)
ОВ Овчарук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
132001
Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра
С Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина, 123, 2001
112001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20