Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
4572004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
3302004
Лексикон української орнаментики:(іконографія, номінація, стилістика, типологія)
МР Селівачов
Ант, 2005
1942005
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
732009
Загальна теорія музики: Підручник
ГІ Побережна, ТВ Щериця
К.: Вища школа 303, 2004
642004
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
512003
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
452004
Культурологія. Термінологічний словник
ПЕ Герчанівська
НАКККіМ, 2015
42*2015
Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (ХІ–перша половина ХІІІ ст.)
СВ Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина 300, 2006
332006
Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)
ОР Копієвська
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018
322018
Трансформаційні процеси в культурі сучасної України: монографія
ОР Копієвська
Київ: НАКККіМ, 235-257, 2014
262014
Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
262004
Українська народна культура: Христянський вимір
ПЕ Герчанівська
Університет" Україна", 2011
242011
Система дистанційної освіти в Україні: сучасні напрями розвитку
СВ Іванов, ПС Борсук, СІ Дичковський
Гуманітарні науки, 12-19, 2002
232002
Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід України та країн Європи
ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті 4, 218-225, 2009
212009
Педагогічний потенціал музикотерапії
Г Побережна
Мистецтво та освіта, 9-12, 2008
202008
Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття (1905-1925 рр.)
ОВ Овчарук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
192001
Проблеми інтегрованого викладання музично-теоретичних дисциплін у педвузах
ГІ Побережна, ТВ Щериця
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 16-18, 2005
182005
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
182005
Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра
С Пивоваров
Чернівці: Зелена Буковина, 123, 2001
182001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20