Олексій Костянтинович Прилуцький, ОК Прилуцький, O Prylutskyi
Олексій Костянтинович Прилуцький, ОК Прилуцький, O Prylutskyi
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Метод изготовления гистологических препаратов, равноценных полутонким срезам большой обзорной поверхности, для многоцелевых морфологических исследований
ЮП Костиленко, ИВ Бойко, ИИ Старченко, АК Прилуцкий, ...
Международная Ассоциация Морфологов (правопреемник Всесоюзного научного …, 2007
572007
Применение метода пластинации в стереоморфологических исследованиях
ИИ Старченко, ІІ Старченко, АК Прилуцкий, ОК Прилуцький
Українська медична стоматологічна академія, 2006
242006
Вегетативна нервова система
ОК Прилуцький, АК Прилуцкий
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2013
92013
A method for making histological preparations equivalent to semithin sections with large examination areas for multipurpose morphological studies
YP Kostilenko, IV Boiko, II Starchenko, AK Prilutskii
Neuroscience and behavioral physiology 38 (9), 897-899, 2008
52008
Method of producing histological preparations, equivalent to the large-area semithin sections, for multipurpose morphological studies
IP Kostilenko, IV Boĭko, II Starchenko, AK Prilutskiĭ
Morfologiia (Saint Petersburg, Russia) 132 (5), 94-96, 2007
52007
Методи оптимізації навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА»
НВ Ройко, ІІ Старченко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, БМ Филенко
НМУ ім. ОО Богомольця, Асоціація патологів України, 2017
32017
Метод епоксидної пластинації тканин, стосовно гістологічних досліджень
ЮП Костиленко, ІІ Старченко, ОК Прилуцький
Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології …, 2009
32009
Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі
ОК Прилуцький, АК Прилуцкий
МОЗ України, Харківський державний медичний університет, 2004
32004
Деякі аспекти викладання і контролю якості навчання студентів при вивченні секційного курсу на медичних факультетах
ІІ Старченко, СА Проскурня, БМ Филенко, НВ Ройко, ОК Прилуцький
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
22018
Загальна анатомія органів порожнини рота
ОК Прилуцький
Мир медицины и биологии 9 (4-1 (41)), 2013
22013
Деякі епідеміологічні та клініко-морфологічні особливості раку сечового міхура
ІІ Старченко, ВІ Бабенко, ОК Прилуцький, МІ Сидоренко, ...
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
12018
Наблюдение первичной диффузной B-крупноклеточной лимфомы головного мозга
СН Совгиря, НИ Винник, АК Прилуцкий, OА Тихонова, ИВ Корнилова, ...
Архив патологии 79 (4), 29-32, 2017
12017
Роль самостійної роботи студентів при вивченні патоморфології
ІІ Старченко, НІ Винник, СМ Совгиря, ОК Прилуцький, ДЄ Ніколенко
Українська медична стоматологічна академія, 2017
12017
Morphological and immunohistochemical characteristics of human trigeminal ganglion neurons in the prenatal period of development
I Starchenko, O Prylutskyi, S Bilokon, N Vynnyk, Y Vitko
Wydawnictwo Aluna, 2017
12017
Анатомія людини (курс лекцій)
ЮП Костиленко, ІІ Старченко, ОК Прилуцький, ВГ Гринь
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2015
12015
Особливості клітинно-фібрилярних взаємин в трійчастому вузлі людини на різних етапах внутрішньоутробного розвитку
ЮМ Вітко, ОК Прилуцький, ІІ Старченко
Сумський державний університет, 2015
12015
Епітеліальні кісти щелеп: джерела розвитку
ІІ Старченко, СО Білоконь, ОК Прилуцький
12010
Структурна організація зубного сосочка зачатків молочних різців на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку
ІІ Старченко, ОК Прилуцький, ИИ Старченко, АК Прилуцкий
Вінницький національний медичний університет імені МІ Пирогова, 2009
12009
Особенности гистотопографии зачатков зубов верхней челюсти человека в эмбриогенезе
ИИ Старченко, ІІ Старченко, АК Прилуцкий, ОК Прилуцький
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2008
12008
Теоретические предпосылки к изучению органов чувств и проводящих путей центральной нервной системы
ЮП Костиленко, ИИ Старченко, АК Прилуцкий, ВА Рогуля, ...
МОЗ України, Українська медична стоматологічна академія, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20