Олена Федорівна Паладченко
Олена Федорівна Паладченко
УкрІНТЕІ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка
ТВ Писаренко, ТК Кваша, ЛВ Рожкова, ОФ Паладченко
К.: УкрІНТЕІ, 2018
252018
Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму української економіки [Електронний ресурс]
ТК Кваша, О Паладченко
Науково-технічна інформація, 14-18, 2010
92010
Зелене зростання як модель інноваційного розвитку з урахуванням екологічних викликів
ТК Кваша, ОФ Паладченко
Наука та наукознавство, 2014
72014
Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України
ТК Кваша, ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 2018
42018
Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні
ТВ Писаренко, ТК Кваша, ОФ Паладченко
Економіка розвитку, 20-28, 2016
42016
Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація
ОФ Паладченко
Науково-технічна інформація, 3-8, 2016
22016
Державне регулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки інноваційних пріоритетів
ТК Кваша, ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 2019
12019
Подолання основних проблем у діяльності стартапів: досвід ЄС для України
ОФ Паладченко
Наука, технології, інновації, 2017
12017
Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів
ТК Кваша, ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 10-16, 2017
12017
Наукове забезпечення сільського господарства в Україні
Г Задорожня, О Паладченко, Г Новіцька
Вісник аграрної науки 93 (2), 74-77, 2015
12015
Мониторинг реализации приоритетов инновационной деятельности в Украине
ТК Кваша, ЕФ Паладченко
Технологический аудит и резервы производства 4 (5 (24)), 2015
12015
Сучасний стан електронного урядування в Україні та шляхи його розвитку/Т. К Кваша, О. Ф Паладченко, ГП Задорожня
ТК Кваша
Інформаційне суспільство і влада: зб. тез доповідей, 23-24, 2010
12010
Інноваційна діяльність у регіонах: пріоритетні напрями та особливості їх реалізації
ТК Кваша, ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 2019
2019
Інноваційна діяльність: пріоритети та їх реалізація, проблеми та можливі інструменти їх вирішення
ТК Кваша
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Інноваційні пріоритети: реалізація, проблеми та шляхи їх розв’язання
ТК Кваша, ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 27-35, 2018
2018
Стан розвитку інноваційної діяльності: реалізація загальнодержавних пріоритетів, проблеми та можливі інструменти їх вирішення
ОФ Паладченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Пріоритети у сфері охорони навколишнього середовища та їх відповідність світовим тенденціям
ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 12-20, 2018
2018
Сучасні підходи і методи проведення прогнозних досліджень: світовий досвід і можливість його використання в Україні
ОФ Паладченко, ІВ Молчанова
Наука, технології, інновації, 23-32, 2018
2018
Регіональні інноваційні пріоритети: проблеми формування та реалізації
ТК Кваша, ОФ Паладченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Исследование стратегического приоритетного направления инновационной деятельности" Развитие современных информационных, коммуникационных технологий, робототехники" в Украине
ТК Кваша, ГП Задорожняя, ЕФ Паладченко, АВ Новицкая
Информация и инновации, 79-87, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20