Vitali Turenko, В.Е. Туренко, В.Э. Туренко, Vitalii Turenko
Vitali Turenko, В.Е. Туренко, В.Э. Туренко, Vitalii Turenko
Verified email at univ.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Феномен любові: філософсько-антропологічні виміри східнопатристичної традиції
ВЕ Туренко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
42014
До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти
ВЕ Туренко, ТВ Соболь, НВ Ярмоліцька
Молодий вчений, 207-211, 2016
22016
Феномен любви у ранних древнегреческих философов: от мифа к логосу/В. Туренко
ВЭ Туренко
Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Випуск 21, 93-100, 2014
22014
Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому
А Ахутін, А Баумейстер, О Білий, А Васильченко, О Гомілко, В Жулай, ...
Філософська думка, 6-26, 2016
12016
Природа и смысл нежности в любовном дискурсе: философский аспект
В Туренко
Modern Science Moderní věda, 98, 2016
12016
Вища філософська освіта у Франції та Італії: виклики та відповіді для України
ТВ Соболь, ВЕ Туренко, НВ Ярмоліцька
Молодий вчений, 486-490, 2016
12016
Философский взгляд на парадоксальность любви и ее дискурса
ВЭ Туренко
Практична філософія, 93-100, 2015
12015
Эволюция образа Афродиты в древнегреческой традиции: философско-культурологический контекст
ВЭ Туренко
Studia Culturae, 96-109, 2015
12015
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗГЛЯДА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЛЮБОВЬ В ФИЛОСОФИИ РАННЕЙ СТОИ
В Туренко
Modern Science-Moderni Veda 2 (5), 63-70, 2015
12015
Practice of Administrative and Territorial Reform in the EU and Ukraine: Regulatory and Management
SV Onyshchuk, II Onyshchuk, ZO Siryk, VE Turenko
International Journal of Management 11 (4), 2020
2020
Formation and development of the philosophical anthropology studies in soviet ukraine
SV Rudenko, VE Turenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 143-156, 2019
2019
Key Aspects of Explication of Thinking in the Sergii Krymskyi’s Legacy of the Soviet Period
V Turenko, N Yarmolitska
Future human image, 113-119, 2019
2019
View on Human in the Ukrainian Philosophical Studies in the Interwar Period: from Past to Future
V Turenko
Future Human Image, 115-120, 2019
2019
Discourse of Love as Discourse of War and Battle: from Mythology to Philosophy
V Turenko
Ukrainian Policymaker 4 (4), 62-68, 2019
2019
Специфіка та особливості історико-філософської експлікації феномену любові: постановка питання
В Туренко
2019
Ярмоліцька НВ
ТВ Соболь, ВЕ Туренко
VIRTUS, 49, 2018
2018
MAIN ASPECTS OF INNOVATIVE COMPONENTS IN FOREIGN PHD-PROGRAMS ON PHILOSOPHY: EXPERIENCE FOR UKRAINE
VE Turenko, TV Sobol
Молодий вчений 60 (8), 292, 2018
2018
Феномен любові в античній філософській традиції: до переосмислення теоретичної бази дослідження
V Turenko
IDEAS. PHILOSOPHICAL JOURNAL. SPECIAL SCIENTIFIC ISSUES, 26-33, 2018
2018
Модернізація філософської освіти: потенцал магістратури
ЛО Шашкова, СВ Пролеєв, ВВ Приходько, ОМ Рубанець, НВ Хамітов, ...
Філософські проблеми гуманітарних наук, 5-21, 2018
2018
Особливості диференціації дружби і закоханості у Платона: постановка питання
ВЕ Туренко
Гілея: науковий вісник, 174-177, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20