Катерина Ільніцька
Катерина Ільніцька
Старший викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка вчителя освітньої галузі" Природознавство"(інтегрований підхід)
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко, КС Ільніцька
Видавництво «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА», 2018
42018
Досвід використання засобів дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізики
СП Стецик, КС Ільніцька
Актуальні питання сучасної інформатики, 378-381, 2017
42017
До питання про формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі застосування засобів сучасної електроніки й комп’ютерної техніки в навчальному фізичному …
КС Ільніцька
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
42017
Ознайомлення з сучасними експериментальними методами і технологіями дослідження природних об’єктів у процесі підготовки бакалаврів освітньої галузі «Природознавство»
КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
BBK 87, 543, 2020
22020
Робототехніка як об’єкт вивчення майбутніми учителями фізики в межах дисципліни «Основи сучасної електроніки»
К Ільніцька
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 80-86, 2020
22020
Основи нанофізики, наноелектроніки, нанотехнології: навчально-методичний посібник
ОБ Авраменко, КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2018
22018
Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки
С Стецик, К Ільніцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
22016
Застосування методу моделювання до розв’язання астрофізичних задач
КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
22016
Розв’язування нестандартних задач як необхідний компонент формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики
Ю Краснобокий, К Ільніцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
22015
Роль наукових досліджень у підготовці вчителів фізики до викладання основ новітніх технологій
КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПЕДАГОГІВ У …, 2019
12019
Критичне мислення як технологія ефективного формування компетентностей майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство»
КС Ільніцька, ЮВ Решітник
З18 Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2019
12019
Історія і методологія фізики та астрономії: курс лекцій для студентів закладів вищої освіти фізико-математичних спеціальностей
МВ Дудик, КС Ільніцька, ЮВ Решітник, ІА Ткаченко
Бровари: АНФ груп, 2019
12019
Електронний навчальний посібник як ефективний засіб формування компетентностей майбутніх учителів фізики
КС Ільніцька, СО Декарчук
12018
Людвіг Больцман і атомістика (історичний екскурс)
КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
Формування техніко-технологічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі вивчення основ сучасної електроніки на матеріалі загального курсу фізики
КС Ільніцька
12017
Інтеграція природничо-наукових знань-шлях до посилення фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко, КС Ільніцька
12017
Технічна компетентність-необхідна складова фахової компетентності майбутнього вчителя фізики
КС Ільніцька
12017
Реалізація сформованих інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики у процесі фахової підготовки
ГМ Брославська
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
12017
Необхідність і особливості формування технічної компетентності майбутніх учителів освітньої галузі Природознавство у процесі вивчення основ сучасної електроніки
КС Ільніцька
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2017
12017
Реалізація інтегративного підходу в процесі вивчення основ сучасної електроніки майбутніми учителями фізики
ІКС Стецик Сергій Павлович
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 107-116, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20