Кафедра податкової політики УДФСУ
Кафедра податкової політики УДФСУ
Андрущенко В.Л., Швабій К.І., Лекарь С.І., Іванишина О.С., Панура Ю.В., Прокопенко І.А. та ін.
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
3662000
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
1901992
Податкові системи зарубіжних країн
ВЛ Андрущенко, ОД Данілов
К.: Комп’ютерпрес 240, 2004
1662004
Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво
ВЛ Андрущенко
Фінанси України, 27-35, 2003
1202003
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1192004
Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція):[монографія]
ВЛ Андрущенко, ТВ Тучак
К.: Алерта, 214, 2013
682013
Запорозька Січ як український феномен
ВЛ Андрущенко, ВМ Федосов
К.: Заповіт, 13, 1995
611995
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
602008
Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики
КІ Швабій
Ірпінь., 2009
562009
Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання)
ВЛ Андрущенко
ВЛ Андрущенко, ВМ Мельник–Ірпінь: Національний університет державної …, 2006
552006
Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування
ВЛ Андрущенко, ЮІ Ляшенко
Фінанси України, 36-43, 2005
532005
Історія оподаткування: навчальний посібник
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, ВЛ Андрущенко, ВМ Мельник
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004
372004
Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України
КІ Швабій
Стратегічні пріоритети, 2009
292009
Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз
КІ Швабій
Фінансова система України. Збірник наукових праць.–Острог: Вид-во НаУ …, 2007
272007
Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні
ОД Данілов, АМ Вдовиченко
Фінанси України, 115-123, 2008
262008
Податкова система: Навчальний посібник
ВЛ Андрущенко
К.: Центр учбової літератури, 2015
242015
Оподаткування підприємницької діяльності
ВМ Мельник, ІА Грицаєнко, ОС Іванишин
Навч. Посібник, Київ: Кондор, 2003
242003
Федералізм міжбюджетних відносин: зарубіжні моделі та вітчизняні проблеми
ВЛ Андрущенко, ОП Кириленко
Підприємництво, господарство і право, 91-94, 2001
242001
Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід
ВЛ Андрущенко
Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка …, 2013
232013
Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 77-86, 2010
222010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20