Кафедра податкової політики УДФСУ
Кафедра податкової політики УДФСУ
Андрущенко В.Л., Швабій К.І., Лекарь С.І., Іванишина О.С., Панура Ю.В., Прокопенко І.А. та ін.
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
3722000
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
1671992
Податкові системи зарубіжних країн
ВЛ Андрущенко, ОД Данілов
К.: Комп’ютерпрес 240, 2004
1492004
Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво
ВЛ Андрущенко
Фінанси України, 27-35, 2003
1142003
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1072004
Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція):[монографія]
ВЛ Андрущенко, ТВ Тучак
К.: Алерта, 214, 2013
562013
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 2008
562008
Запорозька Січ як український феномен
ВЛ Андрущенко, ВМ Федосов
К.: Заповіт, 13, 1995
561995
Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики
КІ Швабій
Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009
502009
Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання)
ВЛ Андрущенко
ВЛ Андрущенко, ВМ Мельник–Ірпінь: Національний університет державної …, 2006
502006
Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування
ВЛ Андрущенко, ЮІ Ляшенко
Фінанси України, 36-43, 2005
482005
Історія оподаткування: навчальний посібник
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, ВЛ Андрущенко, ВМ Мельник
Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004
312004
Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посібник
ВМ Мельник, ІА Грицаєнко, ОС Іванишина
К.: Кондор 160, 2003
292003
Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України
КІ Швабій
Стратегічні пріоритети, 2009
262009
Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз
КІ Швабій
Фінансова система України. Збірник наукових праць.–Острог: Вид-во НаУ …, 2007
232007
Податкова держава: генезис, концепція, еволюція
ВЛ Андрущенко
Світ фінансів, 7-15, 2017
222017
Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні
ОД Данілов, АМ Вдовиченко
Фінанси України, 115-123, 2008
222008
Федералізм міжбюджетних відносин: зарубіжні моделі та вітчизняні проблеми
ОП Кириленко, ВЛ Андрущенко
Спілка юристів України, Інститут держави і права НАН України, 2001
222001
Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні
КІ Швабій, ЮД Гусак
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
202008
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні
ТВ Бугай, АА Галюта
ЖДТУ, 2011
192011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20