Л.М. Івашова
Л.М. Івашова
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія
ЛМ Пісьмаченко
Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 366 с., 2008
952008
Державне управління зовнішньоторгівельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми регулювання і контролю
ЛМ Пісьмаченко
Національна академія державного управління при Президентові України, 2008
952008
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України
ВЯ Плаксієнко, ЛМ Пісьмаченко, ЄІ Рябий
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
272005
Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава., С. 74-76, 2008
222008
Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування
л.м. Пісьмаченко
К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2008
192008
Митно-тарифне регулювання як засіб захисту економічних інтересів держави у сфері зоавнішньої торгівлі
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, 49-52, 2007
152007
Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: навч. посіб.
МФ Івашов
К.: НАДУ, 2004
152004
Системно-аналітичні засади вдосконалення професійного відбору, підготовки, використання праці фахівців державного управління
В Бакуменко, М Івашов, В Куценко
Вісник УАДУ, 28-33, 1997
121997
Досвід державного регулювання зовнішньоекономічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою
ЛМ Пісьмаченко
Зб.наук.пр. Актуальні проблеми державного управління, С. 232-240, 2007
112007
Актуальні економікотеоретичні проблеми розвитку системно-інформаційних засад інституційного реформування суспільства
МФ Івашов, ОК Скаленко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 64-70, 2006
92006
Нетарифне регулювання як інструмент економічної політики держави у зовнішньоторговельних відносинах
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, 60-63, 2007
82007
Контроль в системі державного управління економікою: стан, проблеми та напрями вирішення
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, С. 67-70., 2006
82006
Державний механізм захисту економічної безпеки у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності
ЛМ Пісьмаченко
Вісник НАДУ при Президентові України., С. 106-114., 2006
82006
Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу
ЛМ Пісьмаченко
Вісник АМСУ. Серія: Державне управління., С.91-101., 2010
72010
Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств
ЛМ Пісьмаченко, НМ Татаренко, ВВ Сперанська
Інвестиції: теорія та практика, С. 32-36, 2010
62010
Сучасні особливості реалізації профорієнтації як складової соціальної технології у промислово розвинутих кранах
М Івашов
Вісн. УАДУ, 163-175, 1997
61997
Методологічні основи державного управління зовнішньоторговельними операціями
ЛМ Пісьмаченко
Вісник Академії митної служби. Серія "Державне управління", 24-32, 2009
52009
Роль державного управління у вирішенні проблем економічної безпеки в умовах глобалізації
ЛМ Пісьмаченко
Державне будівництво, 2007
52007
Деякі назрілі організаційно-економічні проблеми зарубіжних систем освіти та шляхи їх розв’язання
М Івашов
Вісн. УАДУ, 58-72, 1996
51996
Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення
ЛМ Івашова, МФ Івашов
Академія митної служби України, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20