Л.М. Івашова
Л.М. Івашова
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія
ЛМ Пісьмаченко
Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 366 с., 2008
1072008
Державне управління зовнішньоторгівельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми регулювання і контролю
ЛМ Пісьмаченко
Національна академія державного управління при Президентові України, 2008
1072008
Бухгалтерський облік у сільському господарстві України
ВЯ Плаксієнко, ЛМ Пісьмаченко, ЄІ Рябий
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
312005
Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава., С. 74-76, 2008
242008
Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування
л.м. Пісьмаченко
К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2008
232008
Досвід державного регулювання зовнішньоекономічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою
ЛМ Пісьмаченко
Зб.наук.пр. Актуальні проблеми державного управління, С. 232-240, 2007
162007
Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: навч. посіб.
МФ Івашов
К.: НАДУ, 2004
162004
Митно-тарифне регулювання як засіб захисту економічних інтересів держави у сфері зоавнішньої торгівлі
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, 49-52, 2007
152007
Системно-аналітичні засади вдосконалення професійного відбору, підготовки, використання праці фахівців державного управління
В Бакуменко, М Івашов, В Куценко
Вісник УАДУ, 28-33, 1997
131997
Основи митного постаудиту: навч. посібник
ЛМ Івашова, ТС Єдинак, ЮВ Єдинак
Дніпропетровськ: АМСУ, 2011
102011
Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу
ЛМ Пісьмаченко
Вісник АМСУ. Серія: Державне управління., С.91-101., 2010
102010
Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення
ЛМ Івашова, МФ Івашов
Академія митної служби України, 2016
92016
Нетарифне регулювання як інструмент економічної політики держави у зовнішньоторговельних відносинах
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, 60-63, 2007
92007
Актуальні економіко-теоретичні проблеми розвитку системно-інформаційних засад інституційного реформування суспільства
ОК Скаленко, МФ Івашов
Держава і регіони, 64-70, 2006
82006
Контроль в системі державного управління економікою: стан, проблеми та напрями вирішення
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, С. 67-70., 2006
82006
Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств
ЛМ Пісьмаченко, НМ Татаренко, ВВ Сперанська
Інвестиції: теорія та практика, С. 32-36, 2010
72010
Методологічні основи державного управління зовнішньоторговельними операціями
ЛМ Пісьмаченко
Вісник Академії митної служби. Серія "Державне управління", 24-32, 2009
72009
Роль державного управління у вирішенні проблем економічної безпеки в умовах глобалізації
ЛМ Пісьмаченко
Державне будівництво, 2007
72007
Сучасні особливості реалізації профорієнтації як складової соціальної технології у промислово розвинутих кранах
М Івашов
Вісн. УАДУ, 163-175, 1997
61997
Механізм реалізації митної політики держави у сфері регулювання зовнішньоторговельними операціями
ЛМ Пісьмаченко
Економіка та держава, 64-66, 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20