Березан Валентина Ігорівна, Berezan Valentyna
Березан Валентина Ігорівна, Berezan Valentyna
Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутнього педагога до естетичного виховання школярів засобами сучасної музики масових жанрів
В Березан
ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00. 04" Теорія та методика професійної …, 2000
112000
Розкриття креативного потенціалу викладача вищого закладу освіти через мультимедійні технології
ВІ Березан
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 2006
62006
Можливості використання ІКТ у роботі соціального педагога в умовах інклюзивної освіти
ВІ Березан
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
32016
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору
ВІ Березан
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 151-156, 2015
32015
Використання феномену кіберсоціалізації студентської молоді в підготовці майбутнього соціального педагога
ВІ Березан
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 247-254, 2015
32015
Взаємовплив неформальної та інформальної освіти жінок у період вагітності
ВІ Березан
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
22012
Підготовка соціального педагога до формування у дітей компетенцій грамотного і безпечного використання ресурсів віртуального простору
ВІ Березан
Педагогіка та психологія, 3-15, 2015
12015
Дидактична система формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутнього соціального педагога
ВІ Березан
2020
Значення інформаційно-комунікаційних технологій у соціалізації студентів соціономічних спеціальностей та їхньої професійної компетентності
ВІ Березан
2019
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі соціального педагога з молодшими школярами
ВІ Березан
2019
Психолого-педагогічний факультет ПНПУ імені ВГ Короленка
МІ Степаненко, НВ Сулаєва, ОА Гнізділова, НМ Манжелій, О Федій, ...
2018
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 73356. Науковий твір" Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ …
НД Карапузова, ВІ Березан, ТО Благова, НВ Гібалова, ПС Горголь, ...
2017
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ВИ Березан
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 151-156, 2015
2015
Методична система Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутнього соціального педагога
ВІ Березан
Педагогика 2014. Достижения, проекты, гипотезы, 70-72, 2014
2014
Етичний компонент інформаційно-комунікаційної компетентності соціального педагога
ВІ Березан
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
2014
Програма державного екзамену для студентів V курсу вищих навчальних закладів стаціонарного і заочного відділень спеціальності 7.01. 01.06 “Дефектологія. Логопедія”
ВІ Березан, НГ Пахомова, ЛО Федорович, МК Шеремет
2007
Дефектологія. Логопедія
ВІ Березан, ЛО Федорович, НГ Пахомова
2006
Підготовка майбутнього педагога до реалізації інноваційних педагогічних технологій
ВІ Березан
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2002
2002
Педагогічний потенціал сучасної музики масових жанрів
БВ І.
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 2001
2001
Функціонування сучасної музики масових жанрів
БВ І.
Педагогіка і психологія професійної освіти., С. 134-141., 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20