Dariusz Nogalski
Dariusz Nogalski
Military Communications Institute
Verified email at wil.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Interoperability of security and quality of service policies over tactical SOA
G Vasileios, SD Wolthusen, A Flizikowski, A Stachowicz, D Nogalski, ...
2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-7, 2016
82016
Semantic Mediation of NATO C2 systems based on JC3IEDM and NFFI ontologies
D Nogalski, A Najgebauer
RTO Symposium "Semantic and Domain based Interoperability" RTO-MP-IST-101, 2011
52011
Bridging Semantic Interoperability gaps with SILF
R Ford, BJ Hansen, D Hanz, S Kuehne, M Last, V Mojtahedzadeh, ...
2015 International Conference on Military Communications and Information …, 2015
32015
Semantic Web Service discovery and information fusion using OWL-S and SPARQL formal specifications over NATO JC3IEDM and TIDE services
D Nogalski, M Chmielewski
Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and …, 2010
32010
Budowanie Świadomości sytuacyjnej pola walki-generowanie użytecznej ontologii na bazie relacyjnego modelu danych MIP JC3IEDM
D Nogalski, P Szklarz, A Wróblewska, M Chmielewski
Monografia zbiorowa „Transformacja Systemów Dowodzenia, 177-194, 2010
22010
TACTICS-architektura usługowa dla systemów taktycznych-wyniki projektu
J Śliwa, D Nogalski, K Gleba, D Duda, A Flizikowski, K Samp
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017
12017
Technique for Transformation of DL Knowledge Base to Boolean Representation
G Borowik, D Nogalski
Computational Intelligence and Efficiency in Engineering Systems, 33-46, 2015
12015
Efficient technique for transformation from concepts to Boolean algebra
G Borowik, D Nogalski
2nd Asia-Pacific Conference on Computer Aided System Engineering—APCASE, 24-27, 2014
12014
Exact and approximation algorithms for sensor placement against DDoS attacks
K Junosza-Szaniawski, D Nogalski, A Wójcik
2020 15th Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS …, 2020
2020
Exact and approximation algorithms for joint routing and flow rate optimization.
K Junosza-Szaniawski, D Nogalski
FedCSIS (Communication Papers), 29-36, 2019
2019
Standard STANAG 5066 jako element warstwy transportowej dynamicznej architektury systemów taktycznych-TACTICS
D Nogalski, J Śliwa, D Duda
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017
2017
Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej
A Zwirowicz-Rutkowska, D Nogalski, S Banaś
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 8 (5 (41)), 149-158, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12