Підписатись
Гарматій Наталія Михайлівна(Harmatiy Nataliya)
Гарматій Наталія Михайлівна(Harmatiy Nataliya)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій
НМ Гарматій
212009
MoDElInG ThE DEVEloPMEnT of MAChInE-BuIlDInG InDuSTry on ThE BASIS of ThE fuZZy SETS ThEory
DD R Rohatynskyi, N Harmatiy, I Fedyshyn
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 74-81, 2020
6*2020
Financing innovation activity in Ukraine: realities and perspectives
IK Nataliia Marynenko, Iryna Fedyshyn, Natalia Garmatiy
University of Tuzla, 2019
6*2019
Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник( Mathematical methods of market economy for specialists-kibnetikov)
НМ Гарматій, РМRRMGNM Рогатинський
Терноіль: ТзОВ" Видавництво Астон", 2015.-200с. Тernopil Aston-2015. С.205, 2015
6*2015
Застосування сучасних інформаційних систем для підтримки управлінських рішень
НМ Гарматій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
62013
Investytsiino-innovatsiina diialnist pidpryiemstv promyslovosti Ukrainy [Investment and innovation activity of industrial enterprises of Ukraine]
IB Fedyshyn, NM Harmatiy
Halytskyi ekonomichnyi visnyk, TNTU-Galician Economic Bulletin, TIPNTU, 26-34, 2020
52020
Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB
ОВК Наталія Михайлівна Гарматій
Вісник Хмельницького національного університету 2012,№ 2, Т. 1, С.208-215, 2012
42012
Моделювання динаміки розвитку та вдосконалення банківських установ інструментарієм кластерного аналізу
Н Гарматій, Ю Волобуєва, С Гарматій, С Сюрпіта
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2021
32021
Complex Assessment and Forecasting of Chemical Pollution of Small Rivers by Economic and Mathematical Modelling Methods
CIB Humeniuk H. B., Khomenchuk V. O., Harmatiy N. М.
Journ. Geol. Geograph. Geology, 460-469, 2021
32021
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств промисловості України
ІБ Федишин, НМ Гарматій
Галицький економічний вісник 63 (2), 26-34, 2020
32020
Economic analysis of activities of companies of Ukraine and Poland and clusterization of the insurance market of the national economy
N Garmatiy, N Riznyk, S Garmatiy
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019, 244-252, 2019
32019
Increase of the efficiency of companies functioning by means of cluster structures creation
R Rogatynskyi, N Garmatiy, I Khymych
Modern Management: Logistics and Education. Monograph, 2018
32018
Економіко-математичні методи в управлінні процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначенності у галузі зв'язку
НМ Гарматій
Терноіль: ТзОВ" Видавництво Астон", 2013.-200с., 2013
32013
Статистичний аналіз діяльності страхових компаній України інструментарієм кластерного аналізу
З Артим-Дрогомирецька, НМ Гарматій, Л Крицька, СВ Гарматій
Галицький економічний вісник 74 (1), 7-15, 2022
22022
Rural development in the european union through tourism potential
L Maliuta, N Harmatiy, I Fedyshyn, U Tkach
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2022
22022
Модель оцінювання рівня комплексного використання та охорони водних ресурсів у гідроекосистемах з використанням теорії нечіткої логіки (на прикладі р. Збруч, Тернопільська …
РМ Рогатинський, НМ Гарматій, ГБ Гуменюк
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
22017
Методичні рекомендації по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та …
НМ Гарматій
22017
Дослідження циклічності розвитку економіки України та прогнозного вектору майбутніх станів ВВП
РМ Рогатинський, НМ Гарматій
ІУ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів …, 2015
22015
RESEARCH ON INVESTMENT PROCESS DYNAMICS TAKING INTO CONSIDERATION STOCHASTICITY OF WORLD AND NATIONAL ECONOMIES’CRISIS PHENOMENA.
LM Buiak, N Harmatii, I Fedyshyn
Scientific Bulletin of National Mining University, 2021
12021
MODELING OF BANKING STRUCTURES’FINANCIAL STABILITY IMPROVEMENT
N Marynenko, I Kramar, N Harmatiy, ED Zeca, H Tsikh, S Harmatii
Wydawca Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20