Гарматій Наталія Михайлівна(Harmatiy Nataliya)
Гарматій Наталія Михайлівна(Harmatiy Nataliya)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій
НМ Гарматій
142009
Застосування сучасних інформаційних систем для підтримки управлінських рішень
НМ Гарматій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
52013
Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник( Mathematical methods of market economy for specialists-kibnetikov)
НМ Гарматій, РМRRMGNM Рогатинський
Терноіль: ТзОВ" Видавництво Астон", 2015.-200с. Тernopil Aston-2015. С.205, 2015
3*2015
Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB
ОВК Наталія Михайлівна Гарматій
Вісник Хмельницького національного університету 2012,№ 2, Т. 1, С.208-215, 2012
22012
Increase of the efficiency of companies functioning by means of cluster structures creation
R Rogatynskyi, N Garmatiy, I Khymych
Modern Management: Logistics and Education. Monograph, 2018
12018
Економіко-математичні методи в управлінні процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначенності у галузі зв'язку
НМ Гарматій
Терноіль: ТзОВ" Видавництво Астон", 2013.-200с., 2013
12013
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств промисловості України
ІБ Федишин, НМ Гарматій
Галицький економічний вісник 63 (2), 26-34, 2020
2020
MoDElInG ThE DEVEloPMEnT of MAChInE-BuIlDInG InDuSTry on ThE BASIS of ThE fuZZy SETS ThEory
DD R Rohatynskyi, N Harmatiy, I Fedyshyn
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 74-81, 2020
2020
Удосконалення інноваційно–економічної діяльності пат «Укрпошта» в контексті впровадження стратегічного розвитку (згідно затвердженого плану розвитку Міністерства інфраструктури …
ТВ Мацієвська, НМ Гарматій
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
Вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємства в контексті виходу на нові ринки збуту
ВП Драч, НМ Гарматій
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
Economic analysis of activities of companies of Ukraine and Poland and clusterization of the insurance market of the national economy
N Garmatiy, N Riznyk, S Garmatiy
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019, 244-252, 2019
2019
Динаміка та перспективи розвитку машинобудування України
НМ Гарматій, ІБ Федишин
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Алфавітний покажчик
Ю Антонюк, Л Артеменко, Х Бабій, О Багрій, А Бакан, О Берестецька, ...
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 170, 2019
2019
Development of Model for Assessing the Level of Multipurpose Water Use and Protection by Economic-Mathematical Modeling
R Rohatynskyi, N Garmatiy, H Humeniuk, N Marynenko
Atlantis Press, 2019
2019
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESSES
IF Natalia Harmatii
Business and Economics, 99, 2019
2019
Financing innovation activity in Ukraine: realities and perspectives
IK Nataliia Marynenko, Iryna Fedyshyn, Natalia Garmatiy
University of Tuzla, 2019
2019
Застосування сучасних аспектів мотивації праці персоналу на підприємстві з використанням інструментів економіко-математичного моделювання
РМ Рогатинський, НМ Гарматій, ТР Козак
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 100-107, 2019
2019
РОГАТИНСЬКИЙ РМ, доктор технчних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
НМ ГАРМАТІЙ, ТР КОЗАК
2019
Удосконалення інноваційно–економічної діяльності ПАТ «УКРПОШТА» в контексті впровадження стратегічного розвитку (згідно затвердженого плану розвитку міністерства …
НМ Гарматій, Т Мацієвська
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20