Гарматій Наталія Михайлівна(Harmatiy Nataliya)
Гарматій Наталія Михайлівна(Harmatiy Nataliya)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій
НМ Гарматій
162009
Застосування сучасних інформаційних систем для підтримки управлінських рішень
НМ Гарматій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
62013
Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник( Mathematical methods of market economy for specialists-kibnetikov)
НМ Гарматій, РМRRMGNM Рогатинський
Терноіль: ТзОВ" Видавництво Астон", 2015.-200с. Тernopil Aston-2015. С.205, 2015
4*2015
Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB
ОВК Наталія Михайлівна Гарматій
Вісник Хмельницького національного університету 2012,№ 2, Т. 1, С.208-215, 2012
32012
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств промисловості України
ІБ Федишин, НМ Гарматій
Галицький економічний вісник 63 (2), 26-34, 2020
12020
Increase of the efficiency of companies functioning by means of cluster structures creation
R Rogatynskyi, N Garmatiy, I Khymych
Modern Management: Logistics and Education. Monograph, 2018
12018
Методичні рекомендації по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та …
НМ Гарматій
12017
Економіко-математичні методи в управлінні процесами реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначенності у галузі зв'язку
НМ Гарматій
Терноіль: ТзОВ" Видавництво Астон", 2013.-200с., 2013
12013
Modeling the Impact of Investment on Population Welfar
N Harmatiy
Mendel University in Brno, as the 24th annual conference. 63-65, 63-65, 2020
2020
Моделювання впливу прямих інвестицій в Україну на дохід населення
ДВ Дмитрів, ОР Дмитрів, НМ Гарматій, СВ Гарматій
Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки …, 2020
2020
MoDElInG ThE DEVEloPMEnT of MAChInE-BuIlDInG InDuSTry on ThE BASIS of ThE fuZZy SETS ThEory
DD R Rohatynskyi, N Harmatiy, I Fedyshyn
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 74-81, 2020
2020
Специфіка забезпеченості ефективності діяльності підприємства фінансовими ресурсами, на прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
Н Гарматий, И Химич, Н Резник, Н Гарматій, І Химич, Н Різник
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2020
2020
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК
Н Гарматій, С Гарматій
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м. Тернопіль …, 2020
2020
A Pragmatic Approach to the Dynamics of IndoPolish Economic Cooperation Through Foreign Direct Investments «
IFTM Наrmatiy Nataliya
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village BRCDGV-2020, 66-77, 2020
2020
Удосконалення інноваційно–економічної діяльності пат «Укрпошта» в контексті впровадження стратегічного розвитку (згідно затвердженого плану розвитку Міністерства інфраструктури …
ТВ Мацієвська, НМ Гарматій
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
Вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємства в контексті виходу на нові ринки збуту
ВП Драч, НМ Гарматій
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
Economic analysis of activities of companies of Ukraine and Poland and clusterization of the insurance market of the national economy
N Garmatiy, N Riznyk, S Garmatiy
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019, 244-252, 2019
2019
Динаміка та перспективи розвитку машинобудування України
НМ Гарматій, ІБ Федишин
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Мотивації праці персоналу на підприємстві з використанням інструментів економіко-математичного моделювання
РМ Рогатинський, НМ Гарматій, Т Козак
" Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики …, 2019
2019
Алфавітний покажчик
Ю Антонюк, Л Артеменко, Х Бабій, О Багрій, А Бакан, О Берестецька, ...
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 170, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20