Владимир Викторович Андрющенко
Владимир Викторович Андрющенко
Підтверджена електронна адреса в med.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения аневризм и расслоений восходящего отдела и дуги аорты
ЮВ Белов, АБ Степаненко, ФВ Кузнечевский
Российский кардиологический журнал, 5-16, 2004
49*2004
Oncoplastic operations in treatment of polycystic disease of mammary gland
VV Andruschenko, VV Leonov, OV Yazykov, IM Lukavenko
Kharkiv S urgical School 54 (3), 39-41, 2012
62012
Immediate and long-term results of surgical treatment of benign breast disease
AV Yazikov, VV Leonov, VV Andryushchenko, IM Lukavenko
Georgian Medical News, 11-18, 2015
42015
The clinical significance of pvuii polymorphism estradiol receptor alpha gene to improve diagnosis of proliferative forms of benign breast dysplasia
IM Lukavenko, VV Andryushchenko, VI Garbuzova, AV Yazykov
Georgian medical news, 12-17, 2015
42015
Association PvuII Estradiol Receptor Alpha (EsRα) Gene Polymorphism With Expressionon EsRα in Benign Breast Dysplasia
IM Lukavenko, VV Andrjushenko, VY Garbuzova, AV Yazykov
European Journal of Medicine. Series B 1 (1), 20-26, 2014
42014
Морфологічні та епідеміологічні особливості раку молочної залози у Сумській області
АМ Романюк, ВІ Конанихін, ВВ Андрющенко, ВА Лукаш
Видавництво СумДУ, 2004
42004
Клиническое значение экспрессии рецепторов эстрогена, прогестерона и маммаглобина при предопухолевой патологии молочных желез в практике хирурга-маммолога
ИМ Лукавенко, ВВ Андрющенко, НГ Кононенко, ОВ Языков
Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень, 100-105, 2013
32013
Онкопластичні операції в лікуванні хворих на полікістоз молочних залоз
ВВ Андрющенко, ВВ Леонов, ОВ Язиков, ІМ Лукавенко
Харківська хірургічна школа, 39-42, 2012
32012
Дифференциальные подходы к диагностике и лечению кист молочной железы
ВВ Андрющенко, АА Мысник, ЛВ Борсук
Издательство СумГУ, 2007
12007
Фізико-технологічні та біологічні основи методу лазерно-індукованої коагуляції
ІМ Лукавенко, ВВ Андрющенко, ОВ Язиков
Сумський державний університет, 2018
2018
Досвід хірургічного лікування протокового папіломатозу грудної залози та зв’язок ступеня проліферації з експресією альфа–рецепторів естрогену
ВВ Андрющенко, ІМ Лукавенко, ОВ Язиков
Клінічна хірургія, 51-53, 2017
2017
Конусовидна резекція в лікуванні пацієнток із внутрішньопротоковими папіломами молочної залози
ВВ Андрющенко, ОВ Язиков, ІМ Лукавенко
Сумський державний університет, 2017
2017
Лазеріндукована склеротерапія кіст грудної залози
ВВ Андрющенко, ІМ Лукавенко, ОВ Язиков
Клінічна хірургія, 52–53-52–53, 2017
2017
Використання методів логістики у сфері регулювання переробки будівельних відходів при зведенні обєктів підземного будівництва в умовах обмеженого простору
НМ Гуржій, ВВ Андрющенко
Актуальні питання сучасної науки, 20-21, 2016
2016
Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз
ОК Мелеховець, ДО Жалдак
Вісник наукових досліджень, 28-30, 2016
2016
Оцінка способів хірургічного лікування доброякісної дисплазії молочних залоз
ОВ Язиков, ВВ Леонов, ВВ Андрющенко, ІМ Лукавенко
Сумський державний університет, 2015
2015
Трансареолярний доступ в хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень молочних залоз
ВВ Андрющенко, ІМ Лукавенко, ОВ Язиков
Сумський державний університет, 2015
2015
15–річне спостереження після евісцерації тазу з приводу метахронного раку
МГ Кононенко, ВВ Андрющенко, НК Колесніченко, СК Шкурко, ...
Харківська хірургічна школа, 131-135, 2015
2015
Клиническое значение полиморфизма PvuІІ гена рецептора эстрадиола альфа в совершенствовании диагностики пролиферативных форм доброкачественной дисплазии молочной железы
ИМ Лукавенко, ВВ Андрющенко, ВЮ Гарбузова, АВ Языков
Тбилисский государственный медицинский университет, 2015
2015
Профілактика ускладнень лактації при хірургічному лікуванні фіброаденом молочної залози
ВВ Андрющенко, ІМ Лукавенко, ОВ Язиков
Сумський державний університет, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20