Follow
Косяченко Костянтин Леонідович
Косяченко Костянтин Леонідович
завідувач кафедри організації та економіки фармації, НМУ імені О.О. Богомольця
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Ціноутворення на лікарські засоби: монографія
АС Немченко, КЛ Косяченко, ОА Немченко
Х.: ФОП Вировець АП, 2012
452012
Tsinoutvorennia na likarski zasoby
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, OA Nemchenko
Kharkiv: Apostrof 304, 2012
172012
Науково-методичні підходи допроведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповують за державними цільовими програмами
КЛ Косяченко, АС Немченко, ОВ Коваленко, ІВ Кубарєва
Фармацевтичний журнал, 13-18, 2011
152011
Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для комплексного лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дітей
AS Nemchenko, MV Balynska
Social Pharmacy in Health Care 3 (2), 70-79, 2017
142017
Науково-методичні підходи до оцінки ефективності системи цін на лікарські засоби
КЛ Косяченко, АС Немченко, ОВ Коваленко
НФаУ, 2010
132010
Дослідження міжнародного досвіду впровадження оцінки технологій в охороні здоров'я і фармації
АС Немченко, КЛ Косяченко
112012
Assortment of herbal medicines of the treatment of cardiovascular diseases
I Sakhanda, K Kosyachenko
Wiadomości Lekarskie, 2018
102018
Методологія визначення соціальної безпеки фармацевтичного забезпечення населення та її оцінка по регіонах України
КЛ Косяченко
НФаУ, 2012
102012
Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії хворих на ВІЛ-інфекцію
АС Немченко, КЛ Косяченко, ЮВ Корж
102012
Методика проведення клініко-економічного аналізу тендерних закупівель ЛЗ за державними цільовими програмами: Метод. рекоменд
АС Немченко, КЛ Косяченко, ГЛ Панфілова
Х.: НФАУ, 2011
102011
Аналіз сучасних організаційно-економічних проблем виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки
КЛ Косяченко, АС Немченко
92011
Metodychni rekomendatsii z provedennia derzhavnoi ekspertyzy ta reiestratsii tsin na osnovni likarski zasoby
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, IV Kubarieva
Kharkiv: National University of Pharmacy 22, 2008
92008
Обґрунтування методичних підходів до управління собівартістю виробництва лікарських засобів
АС Немченко, ВМ Назаркіна, ВН Назаркина
82015
Methodological approaches to development of the national guidelines on the health technology assessment
KL Kosyachenko, AS Nemchenko
News of Pharmacy, 54-57, 2014
82014
Naukovo-metodychni pidkhody do provedennia monitorynhu tsin na likarski zasoby, shcho zakupovuiutsia za derzhavnymy tsilovymy prohramamy
KL Kosiachenko, AS Nemchenko, OV Kovalenko, IV Kubarieva
Farmats. zhurn, 13-18, 2011
82011
Проблеми поводження з медичними і фармацевтичними відходами
К Косяченко
Еженедельник Аптека, 21, 2015
72015
Науково-методичні підходи до вдосконалення системи цін на лікарські засоби у сучасних умовах економічної кризи
АС Немченко, ІВ Кубарєва, КЛ Косяченко
Запорожский медицинский журнал, 122-125, 2009
72009
Система референтних цін на основні лікарські засоби в Україні: порядок формування та оцінка її ефективності
АС Немченко, ІВ Кубарєва, АВ Бєліченко, КЛ Косяченко
Запорожский медицинский журнал, 87-92, 2009
72009
Сучасні засади підготовки фахівців галузі за напрямком оцінки технологій охорони здоров’я
АС Немченко, ВМ Назаркіна, КЛ Косяченко
НТА Review. Оцінка технологій охорони здоров’я 1, 2019
62019
Принципи і методологія сучасної андрагогічної моделі навчання дорослих
РС Коритнюк, ІВ Ніженківська, ОГ Кисельова, КЛ Косяченко, ЛЛ Давтян
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 59-69, 2018
62018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20