Косяченко Костянтин Леонідович
Косяченко Костянтин Леонідович
завідувач кафедри організації та економіки фармації, НМУ імені О.О. Богомольця
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Tsinoutvorennia na likarski zasoby
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, OA Nemchenko
Monograph. 2nd rev. ed. Kharkiv, 2012
142012
Tsinoutvorennia na likarski zasoby
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, OA Nemchenko
Monograph. 2nd rev. ed. Kharkiv, 2012
142012
Методика проведення клініко-економічного аналізу тендерних закупівель ЛЗ за державними цільовими програмами: Метод. рекоменд
АС Немченко, КЛ Косяченко, ГЛ Панфілова
Х.: НФаУ, 2011.–26 с, 2011
112011
Науково-методичні підходи допроведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповують за державними цільовими програмами
КЛ Косяченко, АС Немченко, ОВ Коваленко, ІВ Кубарєва
Фармацевтичний журнал, 13-18, 2011
102011
Науково-методичні підходи до оцінки ефективності системи цін на лікарські засоби
КЛ Косяченко, АС Немченко, ОВ Коваленко
НФаУ, 2010
102010
Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії хворих на ВІЛ-інфекцію
АС Немченко, КЛ Косяченко, ЮВ Корж
92012
Metodychni rekomendatsii z provedennia monitorynhu tsin na likarski zasoby, shcho zakupovuiutsia za derzhavnymy tsilovymy prohramamy [Methodical recommendations for monitoring …
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, OV Kovalenko, IV Kubarieva
Kharkiv: Vyd–vo NFaU 17, 2011
92011
Methodological approaches to development of the national guidelines on the health technology assessment
KL Kosyachenko, AS Nemchenko
82014
Методологія визначення соціальної безпеки фармацевтичного забезпечення населення та її оцінка по регіонах України
КЛ Косяченко
НФаУ, 2012
82012
Дослідження міжнародного досвіду впровадження оцінки технологій в охороні здоров'я і фармації
АС Немченко, КЛ Косяченко
72012
Metodychni rekomendatsii z provedennia derzhavnoi ekspertyzy ta reiestratsii tsin na osnovni likarski zasoby
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, IV Kubarieva
Kharkiv: National University of Pharmacy 22, 2008
72008
Scientific and methodolo gical approaches to monitoring prices of medicines procured by targeted programs of state
KL Kosiachenko, AS Nemchenko, OV Kovalenko, IV Kubarieva
Farmatsevt praktyk 1, 13-18, 2012
62012
Tsinoutvorennia na likarski zasoby [Pricing for drugs]
AS Nemchenko, KL Kosiachenko, OA Nemchenko
Kharkiv: Vyd-vo FOP Vyrovets AP Vydavnycha hrupa «Apostrof 304, 2012
62012
Науково-методичні підходи до вдосконалення системи цін на лікарські засоби у сучасних умовах економічної кризи
АС Немченко, ІВ Кубарєва, КЛ Косяченко
Запорожский медицинский журнал, 122-125, 2009
62009
Система референтних цін на основні лікарські засоби в Україні: порядок формування та оцінка її ефективності
АС Немченко, ІВ Кубарєва, АВ Бєліченко, КЛ Косяченко
Запорожский медицинский журнал, 87-92, 2009
62009
Методичнi рекомендацiї з проведення державної експертизи та реєстрацiї цiн на основнi лiкарськi засоби: метод. рек. єва та iн
АС Немченко, КЛ Косяченко, IВ Кубар
метод. реком, 22, 2008
62008
Assortment of herbal medicines of the treatment of cardiovascular diseases.
IV Sakhanda, KL Kosyachenko
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (5), 1104-1108, 2018
52018
National drug policy as a strategic development direction national system of pharmaceutical provision of the population in conditions of transformation of state and society
A Nemchenko, A Kotvitska, G Panfilova, K Kosyachenko
Formation of National Drug Policy under Implementation Health Insurance: The …, 2017
52017
Обґрунтування методичних підходів до управління собівартістю виробництва лікарських засобів
АС Немченко, ВМ Назаркіна, ВН Назаркина
52015
Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні
АА Котвіцька, ЄС Коробова, ІВ Кубарєва, АА Котвицкая, ЕС Коробова, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20