Подписаться
Бандоріна Лілія Миколаївна (Bandorina Liliia)
Бандоріна Лілія Миколаївна (Bandorina Liliia)
Український державний університет науки і технологій, завiдувач кафедри економічної інформатики
Подтвержден адрес электронной почты в домене ust.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій: Монографія
КФ Ковальчук, ЛМ Бандоріна, ЛМ Савчук
Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007
272007
Цифрова економіка–економіка ХХІ століття
КФ Ковальчук, ЛМ Бандоріна, КО Удачина
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
82018
Факторна адитивна модель аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства
ЛМ Бандоріна, ОО Скороход, АО Яхтіна
Экономика и управление.–Симферополь: РИО НАПКС, 49-54, 2013
82013
Digital economy-economy of the 21st century
KF Kovalchuk, LM Bandorina, KO Udachyna
Digital economy: materials national sciences. Kyiv: KNEU, 185-188, 2018
72018
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ
ЛМ Бандоріна, КО Удачина, ЛІ Лозовська
Науковий журнал «Молодий вчений», Частина 1 ISSN (Print): 2304-5809 ISSN …, 2015
62015
Модель иерархической оценки информационно-интелектуальных технологий
КФ Ковальчук, ЛН Бандорина
Модели управления в рыночной экономике (Сб. науч. тр.). Общ. ред. и предис …, 2002
62002
Моделювання економіки: навч. посібник
ЛМ Бандоріна, ЛІ Лозовська, ЛМ Савчук
Дніпро: УДУНТ, 2022
52022
Modelling the economic entity behaviour in the framework of the selected strategy
K Udachyna, L Bandorina, L Savchuk
Economic Annals-ХХI: Volume 164, Issue 3-4, Pages: 85-89, June 22, 2017, 85-89, 2017
52017
Визначення стадії розвитку суб’єкта господарювання на основі теорії нечітких множин
КО Удачина, ЛМ Бандоріна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 235-238, 2016
52016
Otsinka efektyvnosti informatsiino-intelektualnykh tekhnolohii
KF Kovalchuk, LM Bandorina, LM Savchuk
Dnipropetrovsk: IMA-pres 132, 2007
52007
Методи багатокритеріальної оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій
ЛМ Бандоріна
ступеня канд. екон. наук: 08.03. 02 «Економіко-математичне моделювання»/ЛМ …, 2005
5*2005
Технологія використання моделі економічної поведінки суб’єкта господарю-вання:[Електронний ресурс]
КО Удачина, ЛМ Бандоріна
Економіка та суспільство, 2016
42016
Аналіз механізму впливу інформаційно-інтелектуальних систем на успішну діяльність підприємства
ЛМ Бандоріна, МС Кузнєцов, ЛІ Лозовська
Держава та регіони, 89-95, 2012
42012
Моделювання системи аналізу фінансового стану підприємства
ЛМ Бандоріна, КО Удачина, АД Татарчук
Проблеми економіки та політичної економії, 127-135, 2019
32019
Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. з грифом МОНУ
ЛІ Лозовська, ЛМ Бандоріна, ОБ Скороход, ЛМ Савчук
Дніпропетровськ: Герда, 2014
3*2014
Тенденції використання аутсорсингу стартап компаніями
ЛМ Бандоріна, ОС Булавка
Проблеми економіки та політичної економії, 158-167, 2019
22019
Economic geographical aspects of development of the regions of Ukraine
GK Kovalchuk, VK Lebedieva, LM Savchuk, LM Bandorina
Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1), 87-94, 2019
22019
Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем
ЛМ Бандоріна, ЛІ Лозовська
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 55-64, 2014
22014
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЛОКАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА НА КОЛИВАННЯ ФАКТОРНИХ ОЗНАК
ЛМ Бандоріна, КО Удачина
Європейський вектор економічного розвитку 2, 2014
22014
Моделювання впливу структури системи пенсійного забезпечення на економічні показники
Л Бандоріна, О Приходченко
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка 8 (16), 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20