Подписаться
Roman Podolets, Роман Подолець
Roman Podolets, Роман Подолець
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
1052*2003
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
125*2016
Ринки реального сектора економiки України: структурно-iнституцiональний аналiз та iн.
ВО Точилiн, ТО Осташко, ОВ Пустовойт
108*2009
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050
O Diachuk, M Chepeliev, R Podolets, G Trypolska, V Venger, T Saprykina, ...
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050, 2018
53*2018
Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі «TIMES-Україна»: наук. доп.
РЗ Подолець, ОА Дячук
Ін-т економіки та прогнозування, 2011
33*2011
Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні
РЗ Подолець
Економіка і прогнозування, 2006
29*2006
Economic assessment of low-emission development scenarios for Ukraine
M Chepeliev, O Diachuk, R Podolets
Limiting Global Warming to Well Below 2° C: Energy System Modelling and …, 2018
27*2018
Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.)
ВМ Геєць
Вісник Національної академії наук України, 46-53, 2016
242016
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
24*2014
Подолець РЗ Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України
БЄ Патон, АА Долінський, ВМ Геєць, ВП Кухар, БІ Басок, ЄТ Базєєв
Вісник НАН України, 29-47, 2014
24*2014
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
202015
Енергетичний баланс Украïни: моделювання i прогнозування
РЗ Подолець
Інститут економіки та прогнозування НАН Украïни, 2007
16*2007
Формування галузевих ринків України: перехідний період
ВО Точилін, ТП Загорська, ЕВ Лір
К.: Фенікс 331, 2004
152004
Концепція розвитку внутрішнього ринку України
ВМ Геєць, ВО Точилін
Вісник Інституту економічного прогнозування, 3-8, 2002
152002
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення:[монографія]
АІ Даніленко
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 106-263, 2012
142012
Biogas projects in Ukraine: prospects, consequences and regulatory policy
H Trypolska, O Diachuk, R Podolets, M Chepeliev
Economy and Forecasting, 111-134, 2018
13*2018
Политика энергоэффективности в Украине: veritas momentum
АА Дячук, РЗ Подолец, БС Серебренников, МГ Чепелев
Экономика Украины, 58-69, 2015
13*2015
Ринкові чинники енергозабезпечення економіки
РЗ Подолець
Економіка і прогнозування, 129-144, 2010
12*2010
Газовий ринок у контексті геополітичних балансів
Р Подолець
Віче, 2009
11*2009
Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі природним газом
РЗ Подолець, ОА Дячук, РС Юхимець
Економіка і прогнозування, 53-66, 2014
10*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20