Roman Podolets, Роман Подолець
Roman Podolets, Роман Подолець
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
996*2003
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
110*2016
Ринки реального сектора економiки України: структурно-iнституцiональний аналiз та iн.
ВО Точилiн, ТО Осташко, ОВ Пустовойт
98*2009
Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі «TIMES-Україна»: наук. доп.
РЗ Подолець, ОА Дячук
Ін-т економіки та прогнозування, 2011
31*2011
Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні
РЗ Подолець
Економіка і прогнозування, 2006
27*2006
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050
O Diachuk, M Chepeliev, R Podolets, G Trypolska, V Venger, T Saprykina, ...
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050, 2018
24*2018
Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.)
ВМ Геєць
Вісник Національної академії наук України, 46-53, 2016
212016
Economic assessment of Low-emission development scenarios for Ukraine
M Chepeliev, O Diachuk, R Podolets
Limiting Global Warming to Well Below 2° C: Energy System Modelling and …, 2018
19*2018
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
19*2014
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
182015
Подолець РЗ Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України
БЄ Патон, АА Долінський, ВМ Геєць, ВП Кухар, БІ Басок, ЄТ Базєєв
Вісник НАН України, 29-47, 2014
18*2014
Енергетичний баланс Украïни: моделювання i прогнозування
РЗ Подолець
Інститут економіки та прогнозування НАН Украïни, 2007
18*2007
Формування галузевих ринків України: перехідний період
ВО Точилін, ТП Загорська, ЕВ Лір
К.: Фенікс 331, 2004
152004
Концепція розвитку внутрішнього ринку України
ВМ Геєць, ВО Точилін
Вісник Інституту економічного прогнозування, 3-8, 2002
152002
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення:[монографія]
АІ Даніленко
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 106-263, 2012
132012
Политика энергоэффективности в Украине: veritas momentum
АА Дячук, РЗ Подолец, БС Серебренников, МГ Чепелев
Экономика Украины, 58-69, 2015
12*2015
Ринкові чинники енергозабезпечення економіки
РЗ Подолець
Економіка і прогнозування, 129-144, 2010
11*2010
Газовий ринок у контексті геополітичних балансів
Р Подолець
Віче, 2009
11*2009
Biogas projects in Ukraine: prospects, consequences and regulatory policy
H Trypolska, O Diachuk, R Podolets, M Chepeliev
Economy and Forecasting, 111-134, 2018
8*2018
Best Policy Practices for Promoting Energy Efficiency: A Structured Framework of Best Practices to Promote Energy Efficiency for Climate Change Mitigation and Sustainable …
R Tromop
United Nations Economic Commission for Europe, 2015
82015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20