Донченко Олена Андріївна
Донченко Олена Андріївна
ІСПП НАПН України
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Життєвий світ особистості
ТМ Титаренко
К.: Либідь.–2003.–376 с, 2003
10462003
Архетипи соціального життя і політика: Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення
ОА Донченко
Либідь, 2001
4382001
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
4361989
Социетальная психика
ЕА Донченко
К.: Наук. думка, 1994
2591994
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К.: Марич 232, 11, 2009
1722009
Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни)/Елена Андреевна Донченко
ЕА Донченко
К.: Знання, 2005
1372005
Испытание кризисом. Одиссея преодоления
Т Титаренко
Litres, 2019
1032019
Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека
ТМ Титаренко, ТО Ларіна
ФОП-Марич В. М, 2009
922009
Такие разные дети
Т Титаренко
Family Leisure Club, 2016
822016
Кризове психологічне консультування
ТМ Титаренко
К.: Главник 17, 2004
812004
Життєві кризи: технології консультування. Перша частина
ТМ Титаренко
К.: Главник 144, 2007
792007
Життєвий світ особистості: структурно генетичний підхід
ТМ Титаренко
автореф. дис. д ра психол. наук, 1994
721994
Роль дошкольного воспитания в формировании личности
ВК Котырло, ТМ Титаренко
К.: Общество «Знание 19977, 47, 1977
601977
Правовой нигилизм как устоявшееся общесоциальное явление
РН Донченко
Юрист, 14-18, 2005
592005
Жизненный мир личности: структурно-генетический подход
ТМ Титаренко
Дис… докт. психол. наук./АПН України. Інститут психології, 1994
531994
Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього
ТМ Титаренко
Наукові студії із соціальної та політичної психології 16 (19), 304-311, 2007
452007
Психокультура України:«помаранчевий перехід»
ЕА Афонін, ОА Донченко, ВО Антоненко
Соціальна психологія, 77-93, 2006
452006
Психологія життєвої кризи
ТМ Титаренко, ПП Горностай, ТО Ларіна, БП Лазоренко, НВ Алікіна, ...
Агропромвидав України, 1998
441998
Практическая психология для воспитателя
ГП Лаврентьева, ТМ Титаренко
Киев; 1992.[Lavrent’eva GP, Titarenko TM. Prakticheskaya psikhologiya dlya …, 1992
431992
Постмодерна особистість у динаміці самоконструювання
ТМ Титаренко
Актуальні проблеми психології: Психологічна герменевтика 6 (2), 5-14, 2010
392010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20