Ірина Матяш, Iryna Matiash, Ірына Мацяш, Iryna Matyash, І. Борщ, Ирина Матяш, І.М.
Ірина Матяш, Iryna Matiash, Ірына Мацяш, Iryna Matyash, І. Борщ, Ирина Матяш, І.М.
доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України
Verified email at history.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років
І Матяш
272000
Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку
І Матяш
192012
Особа в українській архівістиці: Біографічні нариси
І Матяш
152001
Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст
І Матяш
142008
Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док
І Матяш, Ю Мушка
142005
Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України
Л Дубровіна, А Киридон, І Матяш
Бібліотечний вісник 1, 2017
132017
Катерина Грушевська: життя та діяльність
І Матяш
11*2004
Українська архівна періодика 19201930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія
І Матяш
111999
Archives, libraries, museums are the source of national memory, cultural heritage of Ukraine
L Dubrovina, AM Kyrydon, IB Matiash
Library journal 1, 3-10, 2017
102017
Організація архівної справи в сучасній Україні
І Матяш
Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики, 10-26, 2004
102004
Arkhivy, biblioteky, muzei–dzherelna osnova natsionalnoi pam’iati, kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Archives, Libraries and Museums–the Sources Base of the National Memory and …
L Dubrovina, A Kyrydon, I Matiash
Bibliotechnyi visnyk 1, 3-10, 2017
82017
Концепція створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка»//
І Матяш
Студії з архівної справи та документознавства 15, 12-18, 2007
72007
Архівна справа в Україні 1917-1921 рр.: особи, події, здобутки
І Матяш
Пам'ятки 1, 4-10, 1998
71998
Перший український осередок фахової підготовки архівістів (до 80-ліття Київського археологічного інституту)
І Матяш
Київська старовина 6, 53-73, 1998
71998
Ukrains' ka konsul's' ka sluzhba 1917–1923 rr. iak derzhavnyj instytut: stanovlennia, funktsionuvannia, personalii
I Matiash, S Vidnianskyi
Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian], 2016
62016
Українська консульська служба 1917 – 1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії
І Матяш
62016
Основні поняття архівознавства
І Матяш
Архіви України, 22-58, 2010
62010
Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства
ІБ Матяш
Український історичний журнал, 2009
62009
Концепція підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України (проект)
І Матяш, Я Калакура, В Лозицький, К Селіверстова
Студії з архівної справи та документознавства, 1998
61998
Особа в українській архівістиці: Біографічні нариси/Держ комітет архівів України; Укр. держ
ІБ Матяш
НДІ арх. справи та документознавства, 60, 0
6
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20