Підписатись
Svitlana Diakiv / Світлана Дяків
Svitlana Diakiv / Світлана Дяків
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd Mining Region
SV Diakiv, SO Hnatush, OM Moroz, OY Prypin, OR Kulachkovskyi, ...
Біологічні студії/Studia Biologica 10 (2), 63-76, 2016
72016
Microbiota of the coal pits waste heaps. OmniScriptum GmbH & Co. KG
S Kuzmishyna-Diakiv, S Hnatush
Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2015
62015
Culturable microorganisms of substrates of terrestrial plant communities of the maritime Antarctic (Galindez Island, Booth Island)
S Komplikevych, O Maslovska, T Peretyatko, O Moroz, S Diakiv, Y Zaritska, ...
Polar Biology 46 (1), 1-19, 2023
42023
Total content of nitrogen and heavy metals in the mosses gametophyte and in upper layer of technogenic substrates of the mine dumps
L Karpinets, O Lobachevska, V Baranov, S Diakiv, S Hnatush
Біологічні студії/Studia Biologica 11 (1), 101-108, 2017
32017
Вміст загального нітрогену і важких металів у гаметофіті мохів та поверхневому шарі техногенного субстрату шахтних відвалів
Л Карпінець, О Лобачевська, В Баранов, С Дяків, С Гнатуш
Біологічні студії, 101-108, 2017
22017
Microbiota of the Coal Pits Waste Heaps
S Kuzmishyna-Diakiv, S Hnatush
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
22015
Relationships between prooxidant and antioxidant parameters of bacteria of sulfur cycle under the influence of heavy metal compounds
SO Hnatush, OD Maslovska, SY Komplikevych, TB Segin, SV Diakiv
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
12022
Вплив прямих сонячних променів за різної експозиції на чисельність видового складу бактеріального препарату «Azoter SC», внесеного у ґрунт
МІ Зінчук, ПК Бойко, СВ Дяків, ЛГ Аджиєва, ВС Павлюк, ЛВ Комович, ...
AgroChemistry and Soil Science 88, 89-94, 2019
12019
Sulfidogenic activity of Desulfuromusa sp. SV30 under the influence of chromium, copper and iron compounds
SV Diakiv, SO Hnatush, VV Babenko, OM Moroz
Біологічні студії/Studia Biologica 11 (2), 53-66, 2017
12017
Фізіолого-біохімічні властивості Desulfuromusa sp. CB30, виділених із породних відвалів вугільних шахт
СВ Дяків, СО Гнатуш, АА Галушка
Мікробіологічний журнал, 80-90, 2017
2017
Сульфідогенна активність Desulfuromusa sp. СВ30 за впливу сполук хрому, купруму і феруму
СВ Дяків, СО Гнатуш, ВВ Бабенко, ОМ Мороз
Біологічні студії, 53-66, 2017
2017
Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району
С Дяків, С Гнатуш, Н Менів
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 150-160, 2016
2016
Сірковідновлювальні бактерії породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району
СВ Дяків, СО Гнатуш, ОМ Мороз, ОЯ Припін, ОР Кулачковський, ...
Біологічні студії, 63-76, 2016
2016
Мікробіота породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи
СВ Кузьмішина, СО Гнатуш, АА Галушка
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія, 33–38-33–38, 2015
2015
Активність каталази у пробах породних відвалів вугільних шахт червоноградського гірничопромислового району
СВ Кузьмішина, СО Гнатуш
Збірник наукових праць" Біологічні дослідження-2015", 219-221, 2015
2015
Мікробіота породного відвалу Центральної збагачувальної фабрики Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи
СВ Кузьмішина, СО Гнатуш, ВІ Баранов
Мікробіологія і біотехнологія, 69-76, 2014
2014
ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНІСТЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
S Diakiv, S Hnatush, N Meniv
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17