Андрій Тирінов
Андрій Тирінов
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дебіторська заборгованість підприємства: специфіка і сутність
АВ Тирінов
Причорноморські економічні студії, 112-116, 2016
42016
Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства
АВ Тирінов, АВ Тыринов
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
42015
Особливості визнання та облікової оцінки дебіторської заборгованості підприємства
АВ Тирінов
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 114-120, 2016
32016
Когнітивна модель оптимізації маркетингових та логістичних витрат корпоративних логістичних систем
ДР Пилипенко
Управління розвитком, 75-81, 2015
32015
Сутність та особливості обліку операцій дропшиппінгу в Україні
АВ Тирінов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
22018
Проблеми облікового відображення нематеріальних активів в системі управління підприємством
АВ Тирінов, АВ Тыринов
12019
Організація бюджетування на підприємстві як частина управлінського обліку
АВ Тирінов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2019
12019
Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту. Етап 2. Розбудова технології обліку і контролю в умовах структурно-інноваційного реформування …
РА Єремейчук, АА Пилипенко, СВ Лабунська, ЛВ Дікань, ОВ Писарчук, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Облікові аспекти визначення доходів та витрат за будівельними контрактами
ЮС Часовнікова, АВ Тирінов, ЮС Часовникова, АВ Тыринов
2019
Теоретичні та практичні засади облікового відображення фінансових результатів підприємства
АВ Тирінов, АВ Тыринов
2019
Сутність дебіторської заборгованості в управлінні підприємством
АВ Тирінов, АВ Тыринов
2019
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У АДАПТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
АВ Тирінов, ДС Погрібняк
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Креативний облік: творчий підхід чи маніпулювання обліковими даними?
АВ Тирінов
Економіка. Фінанси. Право, 17-21, 2017
2017
Дебіторська заборгованість, призначена для продажу та до погашення: обґрунтування необхідності розподілу в обліку
АВ Тирінов, АВ Тыринов
2017
Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня
АА Пилипенко, ЮС Часовнікова, АВ Тирінов, ЮС Часовникова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Звітність підприємств: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 071" Облік та оподаткування" першого (бакалаврського) рівня
АВ Махота, АВ Тирінов, АО Литвиненко, НС Доценко, ТВ Бондаренко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Бухгалтерський облік: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 051" Економіка" першого (бакалаврського) рівня
АВ Махота, АВ Тирінов, АО Литвиненко, НС Доценко, ТВ Бондаренко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
А Тирінов
Редакційна колегія, 165, 2017
2017
Методологія облікової класифікації дебіторської заборгованості підприємства
АВ Тирінов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
2016
Взаємозв’язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності
АВ Тирінов, АВ Тыринов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20