Темненко Софія, Temnenko Sofiya
Темненко Софія, Temnenko Sofiya
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Verified email at scivp.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Перспективи застосування нових антимікробних препаратів у птахівництві
ЮМ Косенко, ІК Авдосьєва, ВП Музика, НВ Остапів, ІЛ Мельничук, ...
Режим доступа: http://www. inenbiol. com/ntb/ntb4/pdf/5/2. pdf, 2010
72010
Методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень, 2, 2012
62012
Ефективність гепатопротектора гепабіалькарнітин при вирощуванні бройлерів
ІК Авдос'єва, СМ Темненко, ЛВ Калиновська, СО Здолини
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Розробка оптимальної інноваційної стратегії підприємства
СМ Темненко, ОІ Чайковська, ММ Чудяк, НВ Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
22014
Ефективність вакцинації проти вірусних захворювань птиці у разі застосування детоксикантів мікотоксинів
ІЯ Коцюмбас, ІК АВДОСЬЄВА, ОМ БРЕЗВИН, СМ ТЕМНЕНКО, ...
Редакційна колегія, 63, 2010
22010
Досвід всесвітньої організації охорони здоров’я тварин у розробці стратегії запобігання розвитку антибіотикорезистентності мікроорганізмів
ЮМ Косенко, НВ Остапів, ОС Везденко, ХО Коляда, СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Кластери як сучасний інструмент формування інноваційного потенціалу наукового проекту
ПМ Музика, СМ Темненко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
CONCEPT «MARKET» IN ECONOMIC THEORY
SM Temnenko
Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control …, 2020
2020
Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах
ІБ Яців, СМ Темненко
Агросвіт, 24-31, 2020
2020
Застосування методу відстаней для оцінки інноваційного потенціалу підприємства
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
2017
Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу підприємств
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
2017
Розбудова мережі технопаркових структур та центрів трансферу технологій, як ключового елементу інноваційної інфраструктури держави
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2015
2015
Механізми протидії кризовим процесам на підприємстві
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
2015
Efficiencyofhepato-protector hepabialcarnitine at broilers growing
IK Avdos' Eva, SM Temnenko, LV Kalynovs' Ka, SO Zdolyny
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Кластерний підхід у формуванні інноваційного потенціалу наукового проекту
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
2014
Оцінка матеріальних та інтелектуальних ресурсів у контексті аналізу інноваційного потенціалу підприємства
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
2014
Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу: вітчизняна та закордонна практика
СМ Темненко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2013
2013
Вплив добавки мікролементної кормової мікростимулінна ефективність вакцинації бройлерів проти вірусних захворювань
ІК Авдосьєва, ВВ Регенчук, ІЛ Мельничук, ОБ Басараб, СМ Темненко
Ветеринарна біотехнологія, 192-196, 2012
2012
Інноваційні підходи до формування дистриб’юторської системи у ветеринарній фармації України та її роль у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів
ПМ Музика, СМ Темненко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
ПОНЯТТЯ РИНКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
SM Temnenko
ГРИП ПТИЦІ–СТРАТЕГІЯ ПРОТИДІЇ, 222, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20