Психологія у виробничій сфері
Психологія у виробничій сфері
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене tu.edu.te.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Держава і релігії в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1964 років
Я Стоцький
ФАДА, ЛТД, 2008
202008
Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-1998 рр.)
ЯВ Стоцький
Тернопіль: Астон, 1999
161999
Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946–1989 рр.)
Я Стоцький
Тернопіль: Підручники і посібники, 2003
152003
Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи/Наталія Богданівна Кравець
НБ Кравець
Біологія і хімія в школі, 45-47, 2005
82005
Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу
ІМ Періг
Періг Ірина Мирославівна, 2006
72006
Атеїстична пропаганда у контексті обмеження свободи совісті в західних областях України (1954–1959 рр.)
Я Стоцький
Інститут історії України НАН України, 2008
62008
Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті
ІМ Періг
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
52011
Українська греко-католицька церква i релiгiйне становище Тернопiльщини (1946-1989)
Я Стоцький
52003
Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини
АВ Фурман, А Гірняк, Г Гірняк
Психологія і суспільство, 122-128, 2016
32016
Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини
АВ Фурман, А Гірняк, Г Гірняк
Психологія і суспільство, 122-128, 2016
32016
Історія України
АІ Мельник, І Дацків, В Рутар, Е Костишин, Я Папуга, Ш Валентина, ...
Навчальний посібник/Мельник АІ—К.: Центр учбової літератури, 2008
32008
Насилля над дітьми у сім’ї як соціально-психологічна проблема
ІМ Періг, НВ Савчук
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
22016
Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків
Н Буняк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах
НА Буняк
Психологія і особистість, 32-44, 2013
22013
СПРОБИ ТА ПРОЦЕС ВИХОДУ УГКЦ З ПІДПІЛЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНО ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН
ЯВ Стоцький
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2012
22012
Чин св. Василія Великого: від Берестейської унії до Добромильської реформи
ЯВ Стоцький
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2010
22010
Особливості вкорінення in vitro рослин деяких видів роду Carlina L.
НБ Кравець, МЗ Мосула, НМ Дробик, НВ Тулайдан, МБ Четербок
Фактори експериментальної еволюції організмів, 215-220, 2017
12017
Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України
ЛР Грицак, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НБ Кравець, МЗ Мосула, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Діахронія відродження парафій УГКЦ в західних областях України (1989–1991 рр.)(на прикладі Тернопільщини)
Я Стоцький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Методичний посібник (із тематичним словником) для студентів денної, заочної і заочно-дистанційної форм навчання з курсу «Релігієзнавство»
ЯВ Стоцький
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20