Психологія у виробничій сфері
Психологія у виробничій сфері
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Держава і релігії в Західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1964 років
Я Стоцький
ФАДА, ЛТД, 2008
152008
Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-1998 рр.)
ЯВ Стоцький
Тернопіль: Астон, 1999
141999
Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946–1989 рр.)
Я Стоцький
Тернопіль: Підручники і посібники, 2003
132003
Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи/Наталія Богданівна Кравець
НБ Кравець
Біологія і хімія в школі, 45-47, 2005
72005
Атеїстична пропаганда у контексті обмеження свободи совісті в західних областях України (1954–1959 рр.)
Я Стоцький
Інститут історії України НАН України, 2008
62008
Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу
ІМ Періг
Періг Ірина Мирославівна, 2006
52006
Українська Греко-Католицька Церква i релiгiйне становище Тернопiльщини (1946-1989).
Я Стоцький
52003
Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини
АВ Фурман, А Гірняк, Г Гірняк
Психологія і суспільство, 122-128, 2016
32016
Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини
АВ Фурман, А Гірняк, Г Гірняк
Психологія і суспільство, 122-128, 2016
32016
Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті
ІМ Періг
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
32011
Історія України
АІ Мельник, І Дацків, В Рутар, Е Костишин, Я Папуга, Ш Валентина, ...
Навчальний посібник/Мельник АІ—К.: Центр учбової літератури, 2008
32008
Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах
НА Буняк
Психологія і особистість, 32-44, 2013
22013
Чин св. Василія Великого: від Берестейської унії до Добромильської реформи
ЯВ Стоцький
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2010
22010
СПРОБИ ТА ПРОЦЕС ВИХОДУ УГКЦ З ПІДПІЛЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНО ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН
ЯВ Стоцький
2
Особливості вкорінення in vitro рослин деяких видів роду Carlina L.
НБ Кравець, МЗ Мосула, НВ Тулайдан, МБ Четербок, НМ Дробик
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. МІ Вавилова, 2017
12017
Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України
ЛР Грицак, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НБ Кравець, МЗ Мосула, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Діахронія відродження парафій УГКЦ в західних областях України (1989–1991 рр.)(на прикладі Тернопільщини)
Я Стоцький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків
Н Буняк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Розвиток рефлексії майбутніх психологів у процесі вивчення самовиховання і саморозвитку особистості
НБ Кравець
Педагогічна освіта: теорія і практика, 79-84, 2012
12012
Нестандартність обдарованої дитини
ІМ Періг, ЛІ Федорчук
Научные труды SWorld 8 (2), 36-37, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20