Євгенія Шишкіна
Євгенія Шишкіна
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”/НТУ "ХПІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія наукових досліджень
ЄК Шишкіна, ОО Носирєв
Видавництво" Діса плюс", 2014
132014
Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.)
ЯВ Мотенко
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2005
72005
Приватні паперові гроші в українських містах доби революції 1917–1921 рр.: джерелознавча критика за зовнішніми ознаками
ЄК Шишкіна
Місто: історія, культура, суспільство 6, С.53-64., 2019
12019
Друкарська справа в Україні у середині XV–XVI ст
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми …, 2013
12013
THE PRIVATE PAPER MONEY CIRCULATING IN THE UKRAINIAN CITIES DURING THE REVOLUTION OF 1917-1921: THE SOURCE CRITIQUE OF THE OUTWARD SIGNS
Є Шишкіна, Я Мотенко
City History, Culture, Society, 53-64, 2019
2019
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ ЯК КОНФЛІКТОГЕННИЙ ЧИННИК У РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ 1917-1921 РОКІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Y Motenko, E Shyshkina
Українознавчий альманах 24, 91-95, 2019
2019
Історична освіта як фактор формування громадянського суспільства
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Плани семінарів та методичні рекомендації з дисципліни" Історія та культура України"
ОО Петутіна, НВ Вандишева-Ребро, ОВ Гайдамачук, ЛП Савченко, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
ІСТОРІЯ СЕЛЯНСЬКОГО РУХУ 1917–1921 РОКІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Я Мотенко, Є Шишкіна
Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum, 127-135, 2018
2018
Історична освіта як важлива складова інформаційної безпеки України 2018
МЯВ Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
Історична освіта як важлива складова інформаційТези доп. 26-ї Міжнар. наук …, 2018
2018
Seminars in History of Ukraine: Methodological Guidelines for English-Speaking Students
S Yevheniia
2018
Методичні рекомендації до проведення лекції-візуалізації «Голодомор 1932–1933 років: причини, етапи реалізації і наслідки» для викладачів. Присвячується 85 м роковинам …
МЯВ Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
2018
ІСТОРИЧНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК КОНСОЛІДУЮЧИЙ ЧИННИК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Y Motenko, E Shishkina
Українознавчий альманах 23, 136-141, 2018
2018
Історичні дисципліни як складова вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст.
ЯВ Мотенко, ЄК Шишкіна
Історичні студії суспільного прогресу, 158-163, 2018
2018
Становлення друкарства у Центральній та Східній Європі (ХV–XVI століття)
ЄК Шишкіна, ЯВ Мотенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2018
2018
Seminars in History of Ukraine: Methodological Guidelines for English-Speaking Students / Cемінарські заняття з історії України: Методичні вказівки для англомовних студентів
YШЄК Shyshkina
2018
Методичні аспекти викладання історії України у ВНЗ англійською мовою
ЄК Шишкіна
Тези доп. 25-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2017
2017
Методичні аспекти викладання історії України у внз англійською мовою
ЄК Шишкіна
Тези доповідей ХХV Міжнар. наук.-практич. конф. «Інформаційні технології …, 2017
2017
Галузеві та проблемні лабораторії ХПІ як ефективний засіб співробітництва промисловості і вищої школи у 1957-1958 рр.
ЄК Шишкіна
Тези доп. 24-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2016
2016
A History of Ukraine: Presentations for English-Speaking Students
YK Shyshkina
NTU "KhPI", 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20