Подписаться
Василь Буцяк |  Vasyl Butsyak
Василь Буцяк | Vasyl Butsyak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action
M Khariv, B Gutyj, V Butsyak
Ukrainian Journal of Ecology 6 (1), 276-289, 2016
802016
Hematolohichni pokaznyky orhanizmu shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu [Hematological indices of rat organisms under conditions of …
M Khariv, B Gutyj, V Butsyak, I Khariv
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2016
252016
Патологія печінки у великої рогатої худоби
ВІ Левченко, ВИ Левченко, ВВ Влізло, ВВ Влизло, ВІ Головаха, ...
171996
Диспансеризация-важнейшее звено профилактики внутренних болезней животных
ИП Кондрахин, ВИ Левченко, ВВ Влизло
Ветеринария, 3-6, 2011
152011
Способи попередження міграції важких металів у біологічні об’єкти
ВІ Буцяк
Наук. вісник ЛНАВМ ім. СЗ Гжицького.–Львів 6 (3), 19-28, 2004
132004
Трансформація важких металів із корму в молоко на тлі дії цеоліту
ВІ Буцяк
Вісник Сумського національного аграрного університету.–2002.–Випуск 6, 585-588, 2002
122002
Екологічний моніторинг ведення тваринництва у біогеохімічних провінціях
ВІ Буцяк, РЙ Кравців, ГА Буцяк
ВІ Буцяк, РЙ Кравців, ГА Буцяк–Львів, 2005
92005
Трансформація важких металів ґрунтами за умов техногенного навантаження
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Сільський господар, 5-7, 2002
92002
Фізіолого–біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі
ВІ Буцяк
Автореферат дис. д. с.–г. н.–Львів.–2004.–36 с, 2004
82004
Токсичний ефект комбінованої дії солей важких металів на організм щурів
РЙ Кравців, ГА Буцяк, ВІ Буцяк
Вісник аграрної науки, 33-36, 2007
72007
Диагностика и профилактика гепатоза молодняка крупного рогатого скота при откорме в спецхозах
ВМ Данилевский, ВВ Влизло
Ветеринария, 50, 1987
71987
Кумуляція важких металів кормовими культурами у локальних зонах антропогенного забруднення
ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівської державної ака-демії ветеринарної медицини імені …, 2002
62002
Дослідження комбінативного впливу важких металів на процеси трансформації іонів кадмію
ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2002
62002
Диагностика, групповая профилактика и терапия гепатоза у молодняка КРС при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах
ВВ Влизло
автореф. дис. на соискание учуной. степени канд. вет. наук: спец. 16.00. 01 …, 1988
61988
Гормональный статус молочных коров до-и послеотельного периодов
МР Симонов, ВВ Влизло, ВИ Буцяк, ИМ Петрух
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2017
52017
Генетична інженерія
РЙ Кравців, АГ Колотницький, ВІ Буцяк
Львів: Видавництво ЛНАВМ, 2008
52008
Фiзiолого-бiохiмiчний статус корiв при забрудненнi довкiлля важкими металами та способи зниження їх надлишку в органiзмi//Автореферат дис. д. с.-г. н.-Львiв.-2004.-36 с
ВI Буцяк
52004
Вплив інсуліну на молочну продуктивність, хімічний склад та ветеринарно-санітарний стан молока корів різного віку української чорно-рябої молочної породи
ПІ Головач, ВІ Буцяк, ЄМ Макух, ВЗ Салата, ВВ Сенечин
Науковий вісник НАУ.–К.: НАУ, 51-54, 2004
52004
Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах
РЙ Кравців
Вісник аграрної науки 1, 29-31, 2004
52004
Вплив антропогенного фактора на вміст важких металів у різних кормових культурах
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Біологія тварин 4 (1-2), 189-192, 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20