Василь Буцяк |  Vasyl Butsyak
Василь Буцяк | Vasyl Butsyak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action
M Khariv, B Gutyj, V Butsyak
Ukrainian Journal of Ecology 6 (1), 2016
462016
Hematolohichni pokaznyky orhanizmu shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu [Hematological indices of rat organisms under conditions of …
M Khariv, B Gutyj, V Butsyak, I Khariv
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2016
192016
Патологія печінки у великої рогатої худоби
ВІ Левченко, ВИ Левченко, ВВ Влізло, ВВ Влизло, ВІ Головаха, ...
151996
Способи попередження міграції важких металів у біологічні об’єкти
ВІ Буцяк
Наук. вісник ЛНАВМ ім. СЗ Гжицького.–Львів 6 (3), 19-28, 2004
112004
Трансформація важких металів із корму в молоко на тлі дії цеоліту
ВІ Буцяк
Вісник Сумського національного аграрного університету.–2002.–Випуск 6, 585-588, 2002
112002
Трансформація важких металів ґрунтами за умов техногенного навантаження
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Сільський господар, 5-7, 2002
102002
Фізіолого–біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі
ВІ Буцяк
Автореферат дис. д. с.–г. н.–Львів.–2004.–36 с, 2004
92004
Диспансеризация-важнейшее звено профилактики внутренних болезней животных
ИП Кондрахин, ВИ Левченко, ВВ Влизло
Ветеринария, 3-6, 2011
82011
Токсичний ефект комбіно ваної дії солей важких металів на організм щурів
РЙ Кравців, ГА Буцяк, ВІ Буцяк
Вісник аграрної науки, 33-36, 2007
72007
Екологічний моніторинг ведення тваринництва у біогеохімічних провінціях
ВІ Буцяк, РЙ Кравців, ГА Буцяк
Львів: Папірус, 2005
72005
Дослідження комбінативного впливу важких металів на процеси трансформації іонів кадмію
ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2002
62002
Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Вісник аграрної науки, 29-31, 2004
52004
Вплив антропогенного фактору на вміст важких металів у кормових культурах
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Біологія тварин 4 (1-2), 189-192, 2002
52002
Сорбційна активність і профілактична ефективність цеолітів у живленні корів
ВІ Буцяк
Передгірське та гірське землеробство і тваринництво.–Львів–Оброшино, 119-124, 2002
52002
Кумуляція важких металів кормовими культурами у локальних зонах антропогенного забруднення
ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівської державної ака-демії ветеринарної медицини імені …, 2002
52002
Диагностика, групповая профилактика и терапия гепатоза у молодняка КРС при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах
ВВ Влизло
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. вет. наук: спец. 16.00. 01 …, 1988
51988
Гістологічні зміни селезінки, печінки, нирок тварин за дії біоактивних комплексів
НП Шемедюк, ОО Зайцев, ВІ Буцяк
Современные проблемы токсикологи, 54-57, 2010
42010
Вплив важких металів наметаболізм вуглеводів таактивності ферментів у крові корів
РЙ Кравців, ВІ БУЦЯК
В: Вісник аграрної науки, 43-46, 2003
42003
Технологічні властивості та хімічний склад опалого листя як субстрату для вермікультивування
ОС Скіп, ВІ Буцяк, НП Печар
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Биохимические и физиологические предпосылки уменьшения эмиссии метана жвачными животными
ГО Богданов, ЛИ Сологуб, ВВ Влизло, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ...
Сельскохозяйственная биология, 13-24, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20