Василь Буцяк |  Vasyl Butsyak
Василь Буцяк | Vasyl Butsyak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action
M Khariv, B Gutyj, V Butsyak
Ukrainian Journal of Ecology 6 (1), 2016
502016
Hematolohichni pokaznyky orhanizmu shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu [Hematological indices of rat organisms under conditions of …
M Khariv, B Gutyj, V Butsyak, I Khariv
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2016
192016
Патологія печінки у великої рогатої худоби
ВІ Левченко, ВИ Левченко, ВВ Влізло, ВВ Влизло, ВІ Головаха, ...
151996
Способи попередження міграції важких металів у біологічні об’єкти
ВІ Буцяк
Наук. вісник ЛНАВМ ім. СЗ Гжицького.–Львів 6 (3), 19-28, 2004
132004
Трансформація важких металів із корму в молоко на тлі дії цеоліту
ВІ Буцяк
Вісник Сумського національного аграрного університету.–2002.–Випуск 6, 585-588, 2002
112002
Трансформація важких металів ґрунтами за умов техногенного навантаження
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Сільський господар, 5-7, 2002
102002
Фізіолого–біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі
ВІ Буцяк
Автореферат дис. д. с.–г. н.–Львів.–2004.–36 с, 2004
92004
Диспансеризация-важнейшее звено профилактики внутренних болезней животных
ИП Кондрахин, ВИ Левченко, ВВ Влизло
Ветеринария, 3-6, 2011
82011
Токсичний ефект комбіно ваної дії солей важких металів на організм щурів
РЙ Кравців, ГА Буцяк, ВІ Буцяк
Вісник аграрної науки, 33-36, 2007
72007
Екологічний моніторинг ведення тваринництва у біогеохімічних провінціях
ВІ Буцяк, РЙ Кравців, ГА Буцяк
Львів: Папірус, 2005
72005
Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Вісник аграрної науки, 29-31, 2004
62004
Кумуляція важких металів кормовими культурами у локальних зонах антропогенного забруднення
ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівської державної ака-демії ветеринарної медицини імені …, 2002
62002
Дослідження комбінативного впливу важких металів на процеси трансформації іонів кадмію
ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2002
62002
Фiзiолого-бiохiмiчний статус корiв при забрудненнi довкiлля важкими металами та способи зниження їх надлишку в органiзмi//Автореферат дис. д. с.-г. н.-Львiв.-2004.-36 с.
ВI Буцяк
52004
Вплив інсуліну на молочну продуктивність, хімічний склад та ветеринарно-санітарний стан молока корів різного віку української чорно-рябої молочної породи
ПІ Головач, ВІ Буцяк, ЄМ Макух, ВЗ Салата, ВВ Сенечин
Науковий вісник НАУ.–К.: НАУ, 51-54, 2004
52004
Вплив антропогенного фактору на вміст важких металів у кормових культурах
РЙ Кравців, ВІ Буцяк
Біологія тварин 4 (1-2), 189-192, 2002
52002
Сорбційна активність і профілактична ефективність цеолітів у живленні корів
ВІ Буцяк
Передгірське та гірське землеробство і тваринництво.–Львів–Оброшино, 119-124, 2002
52002
Диагностика, групповая профилактика и терапия гепатоза у молодняка КРС при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах
ВВ Влизло
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. вет. наук: спец. 16.00. 01 …, 1988
51988
Биохимические и физиологические предпосылки уменьшения эмиссии метана жвачными животными
ГО Богданов, ЛИ Сологуб, ВВ Влизло, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ...
Сельскохозяйственная биология, 13-24, 2010
42010
Гістологічні зміни селезінки, печінки, нирок тварин за дії біоактивних комплексів
НП Шемедюк, ОО Зайцев, ВІ Буцяк
Современные проблемы токсикологи, 54-57, 2010
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20