(  , Ruslana Zhovnovach)
( , Ruslana Zhovnovach)
(), Central Ukrainian National, ORCID
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
в
Գ , 21-27, 2004
35*2004
-
в
, 2011
182011
в
, 2010
172010
в
, 2011
13*2011
Modelling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory apparatus
L Guryanova, I Nikolaiev, R Zhovnovach, S Milevskiy, O Ivakhnenko, ...
- , 45-55, 2017
112017
в
ʳ , 2014
92014
ᒺ ᒺ
.., ..
³ : . . , 2011
72011
в ˲ ̲ ϲȪ
: ӻ, 2013
62013
ntegralne otsnyuvannya rvnya fnansovo konkurentospromozhnost of companies [Integral evaluation of financial competitiveness of enterprises]
RI Zhovnovach
Naukov prats Krovogradskogo natsonalnogo tehnchnogo unversitetu, 2013
5*2013
Assessment of the risks of entrepreneurship as a prerequisite for the implementation of innovation projects
Y Malakhovskyi, V Gamaliy, R Zhovnovach, V Kulazhenko, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22, 1-6, 2019
42019
Kontseptual'ni osnovy zabezpechennia zhyttiezdatnosti promyslovykh pidpryiemstv [Conceptual bases for viability support of industrial enterprises]
RI Zhovnovach
Naukovi pratsi Kirovohrads' koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, 2016
32016
в
2 (12, 2015
32015
SATISFACTION OF CONSUMERS'DEMAND AS THE BASIS FOR PLANNING COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL MACHINERY ENTERPRISES
RI Zhovnovach
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 171, 2014
32014
Innovatsiynist yak umova zabezpechennya konkurentospromozhnosti pidpriyemstv silskogospodarskogo mashunobuduvannya [Innovation as a condition to ensure the competitiveness of
RI Zhovnovach
Problemi teorii ta metodologii buhgalterskogo obliku, kontrolyu i analizu, 2013
3*2013
³ : 2 (45-48), 2008
3*2008
в
, 2006
32006
Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine
B Dmytryshyn, R Zhovnovach, O Levchenko, Y Malakhovskyi, V Gonchar
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 353-363, 2018
22018
Problemy ta perspektyvy vykorystannya mizhnarodnoho dosvidu orhanizatsiyi makrorakhivnytstva u sferi derzhavnoho rehulyuvannya turystychnoho klasteru natsionalnoyi ekonomiky
YV Malakhovskyi, OM Levchenko, RI Zhovnovach
Efektyvna ekonomikaEffective economy 4, 2017
22017
, в ,
, 2013
22013
Teoretiko-metodologichne pidhtode do otsinke konkurentospromozhnoste pidpreyemstv [Theoretical and methodological approaches to assessing the competitiveness of enterprises
RI Zhovnovach
Tehnichn. Univer. Ekonomechny naukyScientific papers of Kirovograd National, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20