Анатолій Зенкін
Анатолій Зенкін
профессор, д.т.н., КНУТД
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління створенням наукоємної продукції у машинобудуванні
ВО Борко, АС Зенкін
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
22015
Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи менеджменту якості
ГІ Хімічева, ОО Демиденко, АС Зенкін
ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
22010
Визначення і обґрунтування споживчих властивостей взуття
ВІ Хімич, ГІ Хімічева, АС Зенкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 24-26, 2013
12013
Вісім принципів менеджменту
АА Кудрявцева, АС Зенкін
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2017
2017
Метрологічне забезпечення якості продукції
ОО Кравець, АС Зенкін
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
QUALIMETRIC METHODS OF ASSESSING THE LEVEL OF PRODUCT QUALITY
АС Зенкін, АО Данілевич, МО Прокопенко
Велес, 82-86, 2016
2016
Cистемний підхід оцінювання ризиків на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств
АС Зенкін, ІВ Назаренко, АА Кудрявцева, ЮВ Балаболова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
2016
Прогнозування якості продукції харчових підприємств
ОП Полінкевич, АС Зенкін
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Кластерна структура інтелектуального забезпечення інноваційної діяльності
АА Кудрявцева, ЮЮ Салівон, АС Зенкін
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
QUALIMETRIC APPROACH TO RISK ASSESSMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT PROJECTS BUSINESSES
АС Зенкін, ВА Логвинчук, ЮВ Наумюк
Велес, 89-93, 2016
2016
Методичні основи кількісного оцінювання виробничих ризиків
АС Зенкін, ОВ Овчаренко, ВО Борко, ОП Полінкевич, СМ Зенкіна
Молодий вчений, 249-251, 2016
2016
Кваліметрична оцінка машинобудівної продукції на стадії проектування
ВО Борко, СМ Зенкіна, АС Зенкін
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
EVALUATION OF QUALITY PRODUCTS
АС Зенкін, ДО Гонтар, ІВ Сагач, ІВ Румянцев
Велес, 25-29, 2016
2016
Обґрунтування системи управління машинобудівними підприємствами при створенні наукомісткої продукції в умовах ринкових відносин
ВО Борко, АС Зенкін
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Визначення рівня якості поліграфічної продукції від споживчих властивостей паперу
АС Зенкін, ОВ Бобрусь
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2015
2015
Використання енергетичного методу контролю для оцінювання напружено-деформованого стану деталей при виготовленні, експлуатації та ремонті складних виробів
АС Зенкін, АП Циганок
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 178-182, 2014
2014
Визначення принципів і підходів до оцінки якості продукції промислового виробництва
ВІ Хімич, АС Зенкін, ГІ Хімічева
Технологія і техніка друкарства, 109-113, 2013
2013
Определение принципов и подходов к оценке качества продукции промышленного производства
ВІ Хімич, АС Зенкін, ГІ Хімічева
Технологія і техніка друкарства, 109-113, 2013
2013
Definition and justification of footwear consumer properties
АС Зенкін, ГІ Хімічева, ВІ Хімич
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3 (65)), 24-26, 2013
2013
КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
АС Зенкін
Контактна інформація організаційного комітету конференції, 89, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20