Подписаться
Катерина Миколаївна Мельник
Катерина Миколаївна Мельник
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
862006
Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності
K Melnuk, S Ptashnyk
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal 4 (2 …, 2018
182018
Удосконалювати систему кредитування сільськогосподарських підприємств
СМ Колотуха
Економіка АПК, 64-69, 2003
162003
Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки
СМ Колотуха, КМ Мелоник
Економіка АПК, 12, 2002
142002
Оцінка формування фінансових ресурсів підприємства в умовах ринку
ОМ Ребець
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 135-138, 2010
132010
Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки
С Колотуха, К Мельник
Економіка АПК, 66-70, 2005
132005
Оперативний контроль в сільськогосподарських підприємствах
КП Мельник
Київ, 2015, 2013
122013
Вплив кризових явищ на управління підприємством
КМ Мельник
НТУУ" КПІ", 2009
112009
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, КМ Мельник
Економіка АПК, 33-36, 2016
92016
Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки
КМ Мельник
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 38-45, 2015
92015
Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності
КМ Мельник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2013
82013
Державна фінансова підтримка сільського господарства
КМ Мельник
URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_ 1, 235, 0
8
Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк)
КМ Мельник, СМ Колотуха
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2017
72017
Развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов
КМ Мельник
Экономика АПК, 74-77, 2003
62003
Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід
КП Мельник
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 106-112, 2014
52014
Розвиток науки в Україні у 50-ті роки XX століття
КМ Мельник
Київ, 1999, 1999
51999
Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні
ОТ Прокопчук, ЮА Цимбалюк, КМ Мельник
Інвестиції: практика та досвід, 5-12, 2021
42021
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
К Мельник, Ю Воржакова
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, 52-53, 2020
42020
Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, КМ Мельник
Економіка АПК, 45-52, 2019
42019
Зниження кредитних ризиків та забезпечення їх стійкості в діяльності банку
КМ Мельник
м. Умань, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20