Катерина Миколаївна Мельник
Катерина Миколаївна Мельник
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
712006
Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки
С Колотуха, К Мельник
Економіка АПК, 66-70, 2005
122005
Удосконалювати систему кредитування сільськогосподарських підприємств
СМ Колотуха, КМ Мельник
Економіка АПК, 64-69, 2003
122003
Оцінка формування фінансових ресурсів підприємства в умовах ринку
ОМ Ребець
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 135-138, 2010
102010
Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності
K Melnuk, S Ptashnyk
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal 4 (2 …, 2018
92018
Оперативний контроль в сільськогосподарських підприємствах
КП Мельник
КП Мельник.–Київ, 2014.–23 с, 2013
92013
Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки
СМ Колотуха, КМ Мельник
Економіка АПК, 74-80, 2002
82002
Вплив кризових явищ на управління підприємством
КМ Мельник
НТУУ" КПІ", 2009
72009
Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки
КМ Мельник
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 38-45, 2015
62015
Развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов
КМ Мельник
Экономика АПК, 74-77, 2003
62003
Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
КМ Мельник, СА Пташник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
52018
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОО Непочатенко, СА Пташник, КМ Мельник
Економіка АПК, 33-36, 2016
52016
Розвиток науки в Україні у 50-ті роки XX століття
КМ Мельник
«Історіѐ України»/КМ Мельник.–К.: Київський ун-т імені Тараса Шевченка, 1999
51999
Сільськогосподарська кооперація: необхідність та аспекти розвитку
КМ Мельник
Збірник наукових праць Уманського ДАУ.–2006.–Вип 62, 226-231, 0
4
Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід
КП Мельник
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 106-112, 2014
32014
Фінансові відносини в сільськогосподарських кооперативах
КМ Мельник
Економіка АПК, 65-71, 2006
32006
Вплив кризових явищ на управління підприємством [Електронний ресурс]
КМ Мельник
3
Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні
КМ Мельник
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 19-27, 2014
2*2014
Організація оперативного контролю в сільському господарстві: теоретико-практичні аспекти
КП Мельник
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 161-169, 2013
22013
Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності
КМ Мельник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20