Катерина Миколаївна Мельник
Катерина Миколаївна Мельник
Уманський національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, кафедра фінансів і кредиту
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
942006
Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки
С Колотуха, К Мельник
Економіка АПК, 66-70, 2005
112005
Удосконалювати систему кредитування сільськогосподарських підприємств
СМ Колотуха
Економіка АПК, 64-69, 2003
112003
Оцінка формування фінансових ресурсів підприємства в умовах ринку
ОМ Ребець
Економіка, управління та адміністрування, 135-138, 2010
102010
Оперативний контроль в сільськогосподарських підприємствах
КП Мельник
КП Мельник.–Київ, 2014.–23 с, 2013
72013
Вплив кризових явищ на управління підприємством
КМ Мельник
НТУУ" КПІ", 2009
72009
Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки
СМ Колотуха, КМ Мельник
Економіка АПК, 74-80, 2002
72002
Развитие сельскохозяйственных кредитных кооперативов
КМ Мельник
Экономика АПК, 74-77, 2003
52003
Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності
К Мельник, С Пташник
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 97-114, 2018
42018
Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки
КМ Мельник
м. Київ, 2015
42015
Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід
КП Мельник
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 106-112, 2014
42014
Сільськогосподарська кооперація: необхідність та аспекти розвитку
КМ Мельник
Збірник наукових праць Уманського ДАУ.—2006, 0
4
Організація оперативного контролю в сільському господарстві: теоретико-практичні аспекти
КП Мельник
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 161-169, 2013
32013
Фінансові відносини в сільськогосподарських кооперативах
КМ Мельник
Економіка АПК, 65-71, 2006
32006
Формування фінансових ресурсів у сільськогосподарських виробничих кооперативах та напрями їх використання
КМ Мельник
Економіка АПК, 73-80, 2003
32003
Вплив кризових явищ на управління підприємством [Електронний ресурс]
КМ Мельник
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/evkpi/2009/72. pdf, 0
3
Зниження кредитних ризиків та забезпечення їх стійкості в діяльності банку
КМ Мельник
м. Умань, 2017
22017
Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні
КМ Мельник
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 19-27, 2014
2*2014
Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності
КМ Мельник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2013
22013
Управління конкурентними позиціями підприємства: сутність і взаємозв’язок основних категорій
КМ Мельник
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20