Iurii Poliachenko / Юрій Володимирович Поляченко
Iurii Poliachenko / Юрій Володимирович Поляченко
ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"
Verified email at ito.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Медична освіта у світі та в Україні
ЮВ Поляченко, ВГ Передерій, ОП Волосовець, ВФ Москаленко, ...
К.: Книга плюс 383, 2005
762005
Традиционный и малоинвазивный остеосинтез в травматологии
ГВ Гайко, ЛН Анкин, ЮВ Поляченко, НЛ Анкин, АА Коструб, АМ Лакша
Ортопедия, травматология и протезирование 2, 73-76, 2000
592000
Стан та перспективи розвитку ендопротезування суглобів в Україні
ГВ Гайко, ЮВ Поляченко, ОІ Рибачук
Вісник ортопедії, травматології та протезування 2 (27), 71-72, 2000
242000
Медична освiта у свiтi та в Українi
ЮВ Поляченко, ВГ Передерiй, ОП Волосовець
Київ: Книга плюс, 383, 2005
182005
Профілактика венозних тромбозів та емболій
ВФ Саєнко, МВ Костилєв, ВЙ Сморжевський, ЮВ Поляченко
Київ, Макком 120, 2001
92001
Наш опыт лечения открытых переломов костей
НЛ Анкин, ЮВ Поляченко, ПВ Никитин, СА Король, ЛН Анкин
Ортопедия, травматология и протезирование, 10-13, 2001
82001
Дифференцированная хирургическая тактика острого периода травмы у пострадавших с сочетанными повреждениями
ВН Пастернак, ЮВ Поляченко, ВГ Климовицкий
Архив клинической и экспериментальной медицины. Прил 8 (2), 231-236, 1999
81999
Протоколи з надання екстреної медичної допомоги у разі невідкладних станів.
ВФ Москаленко, ГГ Рощін, ЛМ Анкін, НМ Барамія, ВО Волошин, ...
МОЗ України, Український науково-практичний центр екстреної медичної …, 2001
72001
Хирургическое лечение нестабильных повреждений тазового кольца
ЛН Анкин, ЮВ Поляченко, ВВ Бурлука, НЛ Анкин
Ортопедия, травматология и протезирование, 9-14, 2000
72000
Применение миниинвазивного остеосинтеза при лечении диафизарного перелома бедренной кости
ЛН Анкин, НЛ Анкин, ЮВ Поляченко
Клінічна хірургія, 40-43, 2000
72000
Организационные проблемы улучшения лечения пострадавших с политравмами
ГВ Гайко, ГГ Рощин, ЮВ Поляченко, ЛН Анкин
Травма 1 (2), 132-138, 2000
72000
та ін. Анти біотикорезистентність нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus в хірургічних стаціонарах України в 2009 р
ВФ Марієвській, ЮВ Поляченко, АГ Салманов
Клін. хірур гія, 31-35, 2010
62010
псориатический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение). ленвит, Киев, 234 с
АА Бурьянов, ВП Кваша, ЕТ Скляренко, ЮВ Поляченко, НП Грицай
Ленвит, Киев, 2009
62009
Профилактика венозных тромбозов и эмболий: пер. с укр
ВФ Саенко, МВ Костылев, ВИ Сморжевский, ЮВ Поляченко
К. Аконит 206, 2003
62003
Лікувально профілактичні та реконструктивно відновні втручан ня в комплексному лікуванні хво рих з відкритими переломами дов гих кісток і посттравматичним ос теоміелітом …
АК Рушай, ВГ Клиfовицький, ЮВ Поляченко, ОВ Борзих, ...
АК Рушай, ВГ Климовицький, ЮВ По ляченко та ін. Донецьк: ТОВ Лебідь, 2002
62002
Сравнительный анализ структуры осложнений и функции исходов лечения закрытых диафизарных и внутрисуставных переломов длинных костей или конечностей
ВП Пастернак, ВЮ Черныш, ЮВ Поляченко
Архив клинической и экспериментальной медицины: Приложение 9 (1), 8-14, 2000
62000
Стан та перспективи розвитку сімейної 8. медицини в Україні
ЮВ Поляченко, ПВД Ханенко CМ
Міжнародний медичний журнал, спеціальний випуск, матеріали 2, 25-26, 2005
52005
Організаційні, тактичні і методологічні проблеми лікування переломів у потерпілих із по} днаною травмою
ЮВ Поляченко
ІТО АМН Укра ни, 2000
42000
Стандартизована карта первинного огялу травмованого
ГГ Рощін, ЮВ Поляченко, НМ Барамія, ОВ Мазуренко, ФМ Новіков, ...
Шпитальна хірургія, 2000
42000
Історичні аспекти та досягнення трансплантації в Національному інституті хірургії та трансплантології імені ОО Шалімова НАМН України
ЮВ Поляченко, ОГ Котенко, АА Костенко
Клінічна хірургія, 5-8, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20