Follow
Ухань Павло Станіславович (Pavlo Ukhan)
Ухань Павло Станіславович (Pavlo Ukhan)
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Verified email at iitlt.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Контроль знань, вмінь і навичок учнів на уроках інформатики
ПС Ухань
ТзОВ" Курс" м. Київ, 2001
322001
Дистанційне навчання школярів – можливості та проблеми
ЮМ Богачков, ПС Ухань, ЮЛ Новіков
Комп’ютер у школі та сім’ї, 29-33, 2011
272011
Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах
ЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...
Педагогічна думка, НАПН України, м.Київ, Україна, 2011
222011
Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладів
ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...
Атіка, 2014
202014
Комплексне застосування google classroom для створення варіативних дистанційних курсів
ЮМ Богачков, ПС Ухань, АВ Букач
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (76), 290-303, 2020
182020
Навчання адміністрування систем управління освітніми web-порталами майбутніх учителів інформатики
ВМ Франчук
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
172010
Маркетинг в образовательных учреждениях
ЮН Богачков, ПС Ухань
Образовательные технологии 2, 66–79, 2014
132014
Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників
ЮМ Богачков, ВМ Милашенко, ПС Ухань, ОЮ Сагадіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 23-38, 2018
112018
Організація дистанційного навчання на базі використання основних можливостей Інтернет
НВ Морзе, ПС Ухань
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи.–К.: Логос, 167-174, 2000
112000
Проект «Технології тестування»/ЮВ Биков, ЮМ Богачков, ЮО Жук, ОІ Вольневич, ПС Ухань
ВЮ Биков
Комп’ютер у школі та сім’ї, 16-18, 2005
92005
Виявлення і порівняння кваліфікацій на основі профілю компетенцій
ЮМ Богачков, ПС Ухань
Інформаційні технології і засоби навчання, 10-19, 2013
82013
ICT instruments for designing individual education path for high school students
YM Bogachkov, VM Mylashenko, PS Ukhan, OY Sagadina
Information Technologies and Learning Tools 64 (2), 23-38, 2018
72018
Сучасні автоматизовані системи контролю знань: можливості та шляхи використання
ПС Ухань
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць.–К.: НПУ ім …, 2000
72000
Персональне середовище самоспрямованного навчання учнів
Ю Богачков, П Ухань, О Пінчук
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2020
62020
Проект положення про дистанційне навчаня школярів
ЮМ Богачков, ВЮ Биков, ВМ Кухаренко, ПС Ухань
Інформаційні технології і засоби навчання, 2011
62011
Вимоги до автоматизованої системи контролю знань
ПС Ухань
Комп ‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць/Редколегія …, 2001
62001
Тестовий контроль знань–один із шляхів підвищення ефективності навчального процесу у вищих закладах освіти
НВ Морзе, ПС Ухань
Вісник Академії праці і соціальних відносин, 172-177, 1998
61998
Kompleksne zastosuvannia Google Classroom dlia stvorennia variatyvnykh dystantsiinykh kursiv [Google classroom complex application for creating variable distance courses]
YM Bohachkov, AV Bukach, PS Ukhan
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia–Information Technologies and …, 2020
52020
Контроль знань, вмiнь i навичок учнiв на уроках iнформатики: Дис.. канд. пед. наук: 13.00. 02.-К., 2001.-196 с
ПС Ухань
52001
Хмарні технології та оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників
ЮМ Богачков, ОЮ Буров, ПС Ухань
Комп'ютер у школі та сім'ї, 51-55, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20