Ухань Павло Станіславович (Pavel Ukhan)
Ухань Павло Станіславович (Pavel Ukhan)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Verified email at ukhan.in.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Контроль знань, вмінь і навичок учнів на уроках інформатики
ПС Ухань
ТзОВ" Курс" м. Київ, 2001
192001
Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладів
ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...
Атіка, 2014
142014
Дистанційне навчання школярів – можливості та проблеми
ЮМ Богачков, ПС Ухань, ЮЛ Новіков
Комп’ютер у школі та сім’ї, 29-33, 2011
122011
Навчання адміністрування систем управління освітніми web-порталами майбутніх учителів інформатики
ВМ Франчук
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
122010
Проект Технології тестування/ЮВ Биков, ЮМ Богачков, ЮО Жук, ОІ Вольневич, ПС Ухань
ВЮ Биков
Комп’ютер у школі та сім’ї, 16-18, 2005
92005
Маркетинг в образовательных учреждениях
ЮН Богачков, ПС Ухань
Образовательные технологии 2, 66–79, 2014
72014
Виявлення і порівняння кваліфікацій на основі профілю компетенцій
ЮМ Богачков, ПС Ухань
Інформаційні технології і засоби навчання, 10-19, 2013
62013
Організація дистанційного навчання на базі використання основних можливостей Інтернет
НВ Морзе, ПС Ухань
Педагогічні інновації: ідеї, реалізація, перспективи/Ред. кол. Л. Даниленко…, 2000
62000
Хмарні технології та оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників
ЮМ Богачков, ОЮ Буров, ПС Ухань
Комп'ютер у школі та сім'ї, 51-55, 2016
52016
Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах
ЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...
Педагогічна думка, НАПН України, м.Київ, Україна, 2011
52011
Проект положення про дистанційне навчаня школярів
ЮМ Богачков, ВЮ Биков, ВМ Кухаренко, ПС Ухань
Інформаційні технології і засоби навчання, 2011
52011
Проект положення про дистанційне навчаня школярів
ЮМ Богачков, ВЮ Биков, ВМ Кухаренко, ПС Ухань
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (23), 2011
52011
Контроль знань, вмiнь i навичок учнiв на уроках iнформатики: Дис.. канд. пед. наук: 13.00. 02.-К., 2001.-196 с
ПС Ухань
52001
Організація залучення та долучення до навчання з застосуванням електронних соціальних мереж
ЮМ Богачков, ПС Ухань
Інформаційні технології і засоби навчання, 173-188, 2017
42017
Образование для будущего, выбор целей: подходы и инструменты
ЮН Богачков, ПС Ухань, ВН Милашенко, ЯА Фельдман
Образовательные технологии и общество 19 (2), 2016
42016
Вимоги до автоматизованої системи контролю знань
ПС Ухань
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр.–К.: НПУ ім. МП…, 2001
32001
Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників
ЮМ Богачков, ВМ Милашенко, ПС Ухань, ОЮ Сагадіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 23-38, 2018
22018
Реестр компетентностей как инструмент формирования образовательно профессиональных программ и систем сертификации
ЮН Богачков, ПС Ухань, ВН Милашенко
Образовательные технологии и общество 17 (1), 2014
22014
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИФІКАТОРІВ У СИСТЕМАХ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
YM Bogachkov, PS Ukhan
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 2007
22007
ICT INSTRUMENTS FOR DESIGNING INDIVIDUAL EDUCATION PATH FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
YM Bogachkov, VM Mylashenko, PS Ukhan, OY Sagadina
Information Technologies and Learning Tools 64 (2), 23-38, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20