Follow
Наталя Кушакова-Костицька
Наталя Кушакова-Костицька
професор кафедри філософії права та юридичної логіки, Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід
НВ Кушакова-Костицька
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 103-109, 2013
612013
Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз)
НВ Кушакова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003
362003
Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: об’єктивна необхідність чи суб’єктивна формальність?
НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 23-31, 2013
272013
Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій
M Kostytskiy, N Kaminska, N Kushakova-Kostytska
ScienceRise: Juridical Science, 4-11, 2019
222019
Від свободи слова до інформаційного суспільства
Н Кушакова-Костицька
Право України, 129-133, 2004
202004
Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження
НВ Кушакова
Вісник Конституційного Суду України, 66-70, 2002
182002
Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід
Н Кушакова
Право України, 51-55, 2002
172002
Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання
НВ Кушакова-Костицька
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2013
162013
Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження): монографія
НВ Кушакова-Костицька
Логос 271, 2018
132018
Діалектика права як загальне вчення про право
МВ Костицький, НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 208-213, 2014
102014
Вплив інформаційних технологій на правову культуру: українські реалії
НВ Кушакова
Правова культура–основа державотворення в Україні: зб. наук. праць/за ред …, 2005
92005
Застосування новітніх інформаційних технологій у підготовці юристів
Н Кушакова
Педагогіка і психологія професійної освіти, 61-66, 2002
92002
Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
НВ Кушакова-Костицька
82019
Філософсько-правові засади становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні. Philosophical and legal principles of the formation and development of the information …
НВ Кушакова-Костицька
82019
Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України
В Кощинець, Н Кушакова-Костицька, О Палійчук
Вісник Конституційного Суду України, 93-101, 2011
82011
Законодавче регулювання Інтернету в Україні: проблемні питання й перспективи розвитку [Електронний ресурс]
НВ Кушакова-Костицька
Юридичний журнал, 2003
82003
Основні питання інформаційної політики в Україні в контексті розбудови інформаційного суспільства
НВ Кушакова-Костицька
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2009
72009
Етичні та правові погляди Піфагора
М Костицький, Н Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права 20 (2), 8-14, 2020
52020
Справедливість як засіб і ціль у виправленні та ресоціалізації засуджених: філософське осмислення
МВ Костицький, НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 11-24, 2018
52018
Свобода інформації: філософсько-правовий вимір
НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 188-196, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20