Наталя Кушакова-Костицька
Наталя Кушакова-Костицька
професор кафедри філософії права та юридичної логіки, Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід
НВ Кушакова-Костицька
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 103-109, 2013
432013
Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз)
НВ Кушакова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003
322003
Від свободи слова до інформаційного суспільства
Н Кушакова-Костицька
Право України, 129-133, 2004
172004
Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід
Н Кушакова
Право України, 51-55, 2002
172002
Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій
M Kostytskiy, N Kaminska, N Kushakova-Kostytska
ScienceRise: Juridical Science, 4-11, 2019
142019
Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: об’єктивна необхідність чи суб’єктивна формальність?
НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 23-31, 2013
142013
Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження
НВ Кушакова
Вісник Конституційного Суду України, 66-70, 2002
132002
Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання
НВ Кушакова-Костицька
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2013
122013
Вплив інформаційних технологій на правову культуру: українські реалії
НВ Кушакова
Правова культура–основа державотворення в Україні: зб. наук. праць/за ред …, 2005
92005
Застосування новітніх інформаційних технологій у підготовці юристів
Н Кушакова
Педагогіка і психологія професійної освіти, 61-66, 2002
82002
Діалектика права як загальне вчення про право
МВ Костицький, НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 208-213, 2014
62014
Основні питання інформаційної політики в Україні в контексті розбудови інформаційного суспільства
НВ Кушакова-Костицька
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2009
52009
Основні питання інформаційної політики в Україні в контексті розбудови інформаційного суспільства
НВ Кушакова-Костицька
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 52-57, 2009
52009
Законодавче регулювання Інтернету в Україні: проблемні питання й перспективи розвитку [Електронний ресурс]
НВ Кушакова-Костицька
Юридичний журнал, 2003
52003
Справедливість як засіб і ціль у виправленні та ресоціалізації засуджених: філософське осмислення
МВ Костицький, НВ Кушакова-Костицька
Філософські та методологічні проблеми права, 11-24, 2018
42018
Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України
В Кощинець, Н Кушакова-Костицька, О Палійчук
Вісник Конституційного Суду України, 93-101, 2011
42011
Національна ідентичність як психологічна проблема особистості в інформаційну добу
НВ Кушакова-Костицька
Юридична психологія та педагогіка, 276-283, 2009
42009
Розвиток інформаційного суспільства та права на інформацію в Україні
Н Кушакова
Вісник Конституційного Суду України, 16-22, 2006
42006
Доносництво: правова та етична сторони проблеми
НВ Кушакова-Костицька
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2004
42004
Інформаційне суспільство: сутність та основні концептуальні підходи. Information Society: the Essence and Main Conceptual Approaches
НВ Кушакова-Костицька, ІВ Сердюк
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20