Колодинский Сергей Борисович; Колодинський Сергій Борисович; Kolodinskiy Sergiy
Колодинский Сергей Борисович; Колодинський Сергій Борисович; Kolodinskiy Sergiy
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, CБ Колодинський, ЛМ Ціцак
322012
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств
СБ Колодинський
Вісник академії економічних наук України, 95-98, 2004
172004
Інноваційний потенціал економічного розвитку регіону
С Колодинський
Економіст 11, 30-33, 2008
122008
Рационализация кластерных структур инновационного развития региона
СБ Колодинский
Материалы IX Междунар. науч.-практ. конф." Актуальные вопросы инновационной …, 2004
92004
Реструктуризація регіонального господарського комплексу на інноваційних засадах: монографія
СБ Колодинський
Донецьк: Юго-Восток, 2011
82011
Інноваційні кластери, як базис структурної трансформації регіонів
СБ Колодинський, ОО Маєвська
Видавництво УжНУ, 2011
82011
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в економіці Одеського регіону
СБ Колодинський
Прометей: регіон. зб. наук. пр. з економіки.–Донецьк, 31-35, 2010
62010
Сучасні форми обміну інноваційними технологіями
СБ Колодинський
Проблеми науки, 35-39, 2003
62003
Інноваційний маркетинг та конкурентоспроможність регіональних комплексів
СБ Колодинський
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004
52004
Оптимізація пріоритетів інноваційного розвитку регіону
СБ Колодинський
Вісник Технологічного ун-ту Поділля, 31-36, 2003
52003
Організаційно-економічне забезпечення створення регіональної інфраструктури підтримки інноваційних проектів та технологій: монографія/ІМ Котова, АІ Ковальов, ВА Карпов [та ін …
ІМ Котова
Одеса: Атлант 198, 2012
32012
Механізм соціально-економічного розвитку малого бізнесу в регіоні
АВ Ступко
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 92-97, 2010
32010
Монографія
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, ЦЛМ Колодинський CБ
Полтава, 0
2
Кредитне забезпечення венчурного підприємництва
СБ Колодинський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
12003
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
СБ Колодинський, ОВ Захарченко, ОМ Євдокімова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 19 (2 (45)), 99-114, 2020
2020
Особливості управління інвестиційними проектами в будівництві
СБ Колодинський, МБ Єжов
Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького …, 2020
2020
Соціотехнічна система управління якістю
СО Крамський, ОВ Захарченко, СБ Колодинський
Управління якістю підготовки фахівців, 2020р., 2020
2020
Підготовка інтелектуального капіталу у вищій школі
СБ Колодинський, ОВ Захарченко, ОМ Гарас
Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького …, 2020
2020
Особливості реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи
СБ Колодинський, ОІ Лапіна
Економіка та управління: стан та перспективи розвитку, V, 2020, 2020
2020
Проект функціонування та імплементації механізмів автоматизації тестування в проектній організації
СБ Колодинський, АС Агаенко
Економіка та управління: стан та перспективи розвитку, V, 2020, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20